Kategoriarkiv: Visitkort

Motivet för visitkort våren 2020

Motivet för vårens visitkort blir ett bål som brinner på Käjseberget.

Bilden är hämtad ur artikeln ”Gamla seder och bruk på Käjseberget”

där du kan läsa ett utdrag ur boken HÄXBOKEN från 1916.

Hans Ulrik Isberg den yngre var Malmö stads förste stadsarkivarie. Han tjänstgjorde mellan 1903 och 1933. Han skrev bl a boken Häxboken (1916) där han redogjorde för både forntida brott och straff i allmänhet samt häxbrotten i synnerhet.

 

Höstens visitkort har kommit! 2019

Hösten nya visitkort har två motiv från 1820-talet resp. 1850-talet; tiden före industrialismens uppsving och Malmös starka expansion.

Den heltäckande bilden skriver Malmö Museer om så här:

”Litografin visar Kirseberg backar mot Malmö vilken A. Nay år 1856 framställt efter målning av F. C. Kierschou (1805 – 1891). Det är ett månskensstycke i tidens romantiska stil. Trovärdigheten i detaljerna torde kunna ifrågasättas; man behöver endast försöka komma tillrätta med kyrkorna, deras torn och placering för att inse detta.”
Den avlånga bilden är ritad 1820 av en präststuderande från Lund Nils Isak Löfgren, där han står ungefär vid Sege ås mynning och blickar in mot staden. Höga Möllan skymtar delvis längst till vänster och slottet längst till höger.

Bilderna är inte helt korrekta utan jag vill här mer ge en känsla av den avskildhet och ro som rådde en gång i tiden och som finns kvar som en underliggande energi i området än idag.