Kategoriarkiv: Moderna bilder

Alla moderna bilder är Kirsebergs Allehandas egna om inget annat anges.
Ange INGVOR SABINA LE JOHN vid användande.

Modern byggnadshistoria i Kirseberg (del 2)

Följande artikel i Skånska Dagbladet 4 augusti 2001 skriven av Tyke Tykesson ger en översiktlig bild över det moderna byggandet på Kirseberg. Han börjar dock med att beskriva hur det såg ut från början:

Omkring år 1800 fanns ett tiotal mindre jordbruk på Kirsebergsvången och 1800-talets ägostruktur kan fortfarande delvis avläsas i Kirsebergs stadsplan.  Under slutet av 1800-talet och början av av 1900-talet byggdes nya hus i olika etapper.

Den mest omfattande byggnadsverksamheten på Kirseberg startade direkt efter andra världskriget och pågick ett par år in på 1950-talet.

”Byggnationen fortsatte under såväl 1960-och 1970-talet om än i mindre omfattning. På 1970-talet fanns planer på att riva stora delar av den äldre bebyggelsen men engagerade boende lyckades förhindra detta.”

Läs mer i del 1

 

 

 

Modern byggnads-historia i Kirseberg (del 1)

Byggnadsfakta:

Tidigare – 1900: 151 st lägenheter byggdes.

1901- 1930:  938  st

1931 – 1950:  1 977 st

1951 – 1960:  928 st

1961 – 1965:  1 667 st

1966 – 1970:  204 st

1971 – 1975; 4 st

1976 – 1979: 34 st

På Riksantikvarieämbetets sida kan man läsa om de moderna husens historia runt Kirsebergs Torg. En ny stadsplan för kvarteret Blosshögen, öster om torget, fastställdes 1958.

Längre neråt Vattenverksvägen  ligger  del av den funktionalistiska stadsplan som Erik Bulow-Habe 1936 formade för de då obebyggda delarna Kirseberg.

Du kan också läsa om moderna hus i Kirseberg på sidan 79 i: Bostadsmiljöer  i Malmö. En inventering. Del 1: 1945 – 1955

Läs även mer i inlägg 2

 

Där rälsen slutat sjunga..

Kirsebergs Allehanda har glädjen att presentera två delar (A och B) av en inventering av järnvägsområdet gjord 2014! Vi tackar Bengt Wahlgren, projektledare för detta. I dokumentet finns bilder från både förr och nu samt informativ, historisk text.

Undersökning del A

Undersökning del B

Tre sidor ur Industri- och verksamhetsmiljöer i Malmö – en översiktlig inventering. Projektledare Tyke Tykesson. Storstadens Arkitektur och Kulturmiljö:

Reportage i ETC 

Försvunna gator – Bödkergatan

Kringla

Följande bilder är Kirsebergs Allehandas egna.