Kategoriarkiv: Historiska bilder

Syftet är att ge ett smakprov på vad som finns. Du kan själv söka efter fler foton via:
Malmö Museer, www.carlotta.malmo.se
Malmö Stadsarkiv https://bildarkivet.malmo.se/
Den Bilden www.denbilden.se/www.malmoblickar.se
Sydsvenskans bildarkiv www.bilderisyd.se
Riksantikvarieämbetet www.kringla.nu
www.europeana.eu
Det är viktigt att du tänker på upphovsrätten.

Walter Jönsson och A-B. Union

Ett email kom från Walter Jönssons barnbarn, Joakim Jörnfalk, som forskat runt företaget Union, som en gång låg i Kirseberg.

——————————————————

Oljelagerbiträde Walter Jönsson till höger

Min farfar Walter Jönsson arbetade under flera decennier på Union och fick 1935 via företaget en tjänstebostad på Södra Bulltoftavägen 16. Eftersom det inte riktigt stämde med min bild att Union vid den tiden låg vid Lundavägen dök jag ner i familjearkivet. Efter lite grävande upptäckte jag att företaget under åren några gånger bytte både adress och namn.

Tjänstebostaden på Södra Bulltoftavägen 16

Dokument som Walter lämnade efter sig skvallrar om att Union så småningom övergav hörntomten vid Lundavägen. I ett arbetsintyg som Walter fick 1922 finns i brevhuvudet en tecknad översikt av fabriken, med vattentornet svagt skymtande i fonden. Adressen för huvudkontor och fabrik uppges vara Maltgatan 5. (dubbelklicka för stor storlek)

Adress på Maltgatan 5

I två andra brevhuvuden från 1929 och 1937 uppges adressen istället vara Södra Bulltoftavägen 16, alltså samma adress där Walter hade sin tjänstebostad. Byggnaderna på Pharus-plan över Malmö 1914 stämmer överens med den tecknade bilden från brevhuvudet, vilket borde innebära att Union helt enkelt låg i kvarteret mellan Maltgatan och Södra Bulltoftavägen.

 

Det finns ytterligare tecken på att raffinaderiet låg vid Bulltoftavägen. Vid flygkraschen på Kirseberg 1936 var Walter en av de första på plats för att hjälpa de skadade. I tidningen Arbetet kunde man 1936-06-09 läsa:

Flygplanet Lappland kraschar.

”Under det att maskinen gick med tysta motorer och föraren gjorde sina försök att finna en lycklig nödlandningsplats, hade “Lappland” observerats av en verkmästare Walter Jönsson, på Unions oljeslageri. Denne har för Arbetet skildrat sina intryck av katastrofen.

– Jag hade iakttagit maskinen under dess glidflykt och så snart jag observerade nedslaget, ropade jag till ett par av mitt folk att alarm skulle slås till brandkåren. Själv rusade jag in på gården och bort till maskinen. Jag såg föraren hoppa ur maskinen och såg honom blodig springa över gården. Inuti maskinen funno jag och ett par andra personer, som skyndat till, två av passagerarna sitta till synes livlösa i sina stolar. Det första vi hade att göra var att krossa alla rutor, ty en våldsam rök utvecklades från motorerna. Om inte detta försiktighetsmått vidtagits omedelbart är fara värt att alla de innevarande passagerarna skulle ha kvävts av bensinångorna.”

 Även Sydsvenska Dagbladet 1936-06-09 rapporterade om Walters insats. 

En av de allra första, som kom till platsen, var verkmästare V. Jönsson, själv Röda korssoldat. Han satte genast i gång med att försöka bringa de nödställda i kabinen, från vilken hördes förtvivlade rop, den första hjälpen. Han var också den, som bar ut den svårt massakrerade köpman Deamond, vilken troligen dödats vid själva nedslaget.” 

Vörtgatan 2022

Att Walter var så snabbt på plats tyder på att Union låg på Södra Bulltoftavägen 16. Lappland kraschade inte många meter därifrån. På en av bilderna från nedslagsplatsen syns i fonden en skorsten och ett torn som skulle kunna motsvara desamma på den tecknade bilden. Eftersom huset med den vita gaveln ännu står kvar (om än med annan kulör) går det att rätt väl lokalisera platsen för Unions norra byggnad.

Walter Jönsson längst till höger
Walter Jönsson längst till vänster

Långbord på Rostorps gröna!

Lars-Göran Stigsby, Arlöv har skickat in följande bild.

”LG” som han kallas arbetar inom Svenska Kyrkan i Arlöv samt har musik som hobby. Lyssna på hans egna sånger på hans Youtubekanal Lars4you

Rostorps gröna. Andra världskriget.

På bilden ses hans mormor Stina Hansson vara en av flickorna som passar upp på de värnpliktiga under beredskapsåren någon gång mellan 1939 – 1945. Hon står längst till vänster i vitt förkläde.

Stina växte upp på Åkerögatan 15 hos föräldrarna Oskar och Ida Hansson. (Ida född Nilsson).

Ida drev köttaffär i huset. Oskar  var murare och var med om att bygga upp Rostorp.

Köttaffären på Åkerögatan 15, Rostorp. Foto privat: Lars-Göran Stigsby, Arlöv

 

 

 

 

 

Idas släkting Edit Nilsson(född på Kirseberg) gifte sig med Ragnar Persson som drev Anderssons kött. Edit hade en bror som hjälpte sin mor att sälja kött i saluhallen på Lilla torg.