Kategoriarkiv: Framtiden

Vad är på gång?

Lundavägens hållplats

Lundavägens hållplats

På gränsen mellan Östervärn och Kirseberg fanns en pågatågsstation med namnet Östervärn. Stationen hette tidigare Lundavägens Hållplats men fick vid en ombyggnad 2000 namnet Östervärn (efter den nedlagda privatbanestation som funnits i närheten). Östervärn låg på Kontinentalbanan och trafikerades av tågen på sträckan Malmö/Ystad/Simrishamn. Den 15 juni 2009 stängdes stationen av spårtekniska skäl, i samband med bygget av den provisoriska station vid  Malmö C som användes under inkopplingen av Citytunneln. Från augusti 2011 går tågen mot Ystad och Simrishamn via Citytunneln. ”

Lundavägens hållplats 1971

Den som besöker Lundavägens hållplats idag har svårt att känna igen sig. Platsen har byggts om helt – plattformen ligger vid sidan av spåren istället för mellan dem.

Östervärns station kommer i framtiden bli en ny viktig knutpunkt i Malmö.

TÅGSKÅDARE

Om du är ”tågskådare” så anses just Östervärn vara en av de bästa platserna att befinna sig på i Sydsverige!