Kategoriarkiv: Framtiden

Vad är på gång?

Tidsplanen för Kirsebergsfängelset

2017 köpte MKB det gamla, ärevördiga fängelset i Kirseberg för att bygga 250 lägenheter.  I artikeln beskrevs svårigheterna med att bygga om själva fängelset men också att man var mycket positiv till att bygga i Kirseberg:

– Vi tror ju att Östervärnsområdet är nästa stora område, bland annat för goda pendlingsmöjligheter och att man inom kort kommer att ha 500 meter till närmsta tågstation när Östervärns station finns.

Sedan dess har det varit ganska tyst. Kirsebergs Allehanda tyckte det var dags för en uppdatering och kontaktar MKB januari 2020.

– Hej, hur går det med fängelset?

– Hej, tack för att du hör av dig till oss. Jag förstår att man kan undra vad som händer med fängelset och hela kvarteret. Det händer en hel del, men än så länge inget som är synligt för gemene man.

Den ansvarige berättar vidare:

MKB fick en handläggare på kommunen i höstas 2019 och Stadsbyggnadskontoret fick ett planuppdrag av stadsbyggnadsnämnden.

 

Det blev startskottet för detaljplanearbetet. Det betyder enkelt uttryckt att kommunen bestämmer hur området får bebyggas. Detta sker i samtal med MKB, det är mycket att ta hänsyn till i den befintliga miljön.

Enligt den grova tidplanen ser resten ut så här:

Antagen detaljplan tidigt våren -21

Byggstart sommaren -22

Tidigast inflyttning i första etappen senhösten/vintern -23

Update: På förfrågan om de kunde tänka sig att tillåta guided tur i fängelset innan allt gammalt försvinner blev svaret nekande:

– MKB har fattat ett beslut att inte låna ut  fastigheten till allmänheten, filmare, videoproducenter, journalister, fotografer eller studiebesök.

 

Ny gata – nytt namn

Den  första goda gärning du som Kirsebergabo kan göra  år 2020, är att hjälpa Carina Adolfsson på stadsmätningsavdelningen (som arbetar bl.a. med namnsättning av gator,) med att hitta ett bästa namn på en ny lokalgata som kommer att skapas så småningom vid Lundavägen. Byggstart 2020.

Gatunamnet kommer tidigast i höst/vinter 2020 att beslutas i stadsbyggnadsnämnden.

Skriv ditt förslag i kommentarsfältet på FB eller PM:a Kirsebergs Allehanda  eller maila till kirsebergs@kirsebergsallehanda.se – gärna med en motivering!

Alla förslag skickas i samlat email vidare så småningom till Carina Adolfsson enligt hennes önskan.

Lycka till!

Här är artikeln om de kommande bostäderna!  

Skjutsstallslyckan 20 längs med Lundavägen

Stadsbyggnadsnämnden tog ett beslut om området SKJUTSSTALLSLYCKAN 20 m fl häromveckan 2019. Deras sida om området kommer att uppdateras. Läs mer där.

 

 

Men klart står följande:

 

– Omvandling av verksamhetsområde i kollektivtrafiknära läge till blandad stad med mestadels bostäder, ca 400 lägenheter.
– Bebyggelse i upp till ca åtta våningar höga byggnader i form av två kvarter.
– Ett mer finmaskigt gatunät med två nya gator mellan Lundavägen och Rosendalsvägen, en på allmän platsmark och en på kvartersmark. Kommunen skriver på sidan om namn: ”Även en väg som delas eller önskemål från allmänheten kan aktualisera namnsättning.” Kanske du har ett förslag?

Angående tidplanen, så påbörjas preliminärt byggstart inom planområdet under 2020. Byggnationen kommer därefter att ske etappvis uppdelat i fyra till fem etapper. Varje etapp har en byggtid på ca 1,5-2 år. Det kan förväntas dröja ca ett år mellan varje etappstart.

Uppdatering 20210210: Hedbergska huset rivs.

StorstadspaketetMalmö och framtiden för busslinje 4

I SVERIGEFÖRHANDLINGENs uppdrag ingår att förhandla om åtgärder som förbättrar kollektivtrafiken och leder till ökat bostadsbyggande i Sveriges tre storstadsregioner Stockholm, Göteborg och Skåne. Här ingår också cykelåtgärder som ökar nyttan av de kollektivtrafikåtgärder som parterna förhandlar om. I storstadsförhandlingarna är staten medfinansiär och kommunerna står för huvudkostnaden. Regionen står för trafikeringen och kostnader som fordon och depå.

Under 2021 kommer den första av fyra nya MalmöExpresser att rulla i Malmö. Mer finns att läsa här om själva det övergripande arbetet: Storstadspaketet

BUSSLINJE 4

Linje 4 (Bunkeflostrand/Limhamn–Segevång), uppskattad investeringskostnad: 560 miljoner kronor.

Busslinje 4 kommer att ingå i det  s k STORSTADSPAKETET och stadsbusskonceptet MALMÖEXPRESSEN där bussarna är 25 meter långa.

Malmö Stad skriver till Kirsebergs Allehanda: ”Översiktliga studier för genomförandet av Storstadspaketet och införandet av Malmö Expressen på linje 4 har påbörjats, men arbetet har ännu inte kommit så långt. Enligt avtalet ska allt vara klart 2024.”

Busslinje 4 – ny dragning via Södra Bulltoftavägen inom Kirsebergsstaden.

 

Stöd gärna det ideella arbete med att swisha en ”tjuga” till 0708268421. Tack på förhand.

Delningsvisioner på Sege Park

Under Backanatten 2019 kunde man besöka utställningshallen på Ekocentrat i Sege Park för att informera sig om de kommande planerna samt samtala med Malmö Stad och byggherrar på plats.

Redan på Östra Fäladsgatan möts man av ett antal uppställda

Informationsmontrar vid Östra Fäladsgatan.

montrar med information om det som kommer att ske fram till 2025 då allt beräknas vara klart. Naturligtvis kan man också läsa detta på Malmö Stads sida om Sege Park. 

Väl framme börjar Kirsebergs Allehanda att samtala med Annika BLomquist, kommunikatör för Malmö Stad. Hon berättar att någon gång 2020-2021 kommer det första spadtaget för byggandet av husen att ske. Redan har man rivit vissa byggnader samt grävt för vatten och avlopp.

UPPDATERING: 10 mar 2020 första spadtaget!

Annika Blomquist, kommunikatör för Malmö Stad.

2000 NYA INVÅNARE

– Vi ser att redan 2021 kommer det att bo 1000 personer på Sege Park. Totalt kommer det att bo 2000, berättar Annika Blomquist. För den som vill få information rakt hem i emailboxen så kan man kontakta mig på annika.blomquist@malmo.se så skriver jag upp namnet på en emaillista för utskick!

Hon ger mig ett antal informationsblad att läsa vidare men berättar att i en dialog med 13 byggherrar försöker man bygga ett socialt hållbart område med en delningsekonomi. Man ska dela på gemensamma ytor, möbler såsom stora otymliga bord att använda vid fester, cyklar mm.

VI VILL MOTVERKA ENSAMHETEN

Området kommer att bestå av blandade bostäder: hyresrätter, bostadsrätter, ett kollektiv RÖDA OASEN, studentbostäder samt ett vårdboende i gamla Minneskliniken samt ett parkeringshus i trä. Dagis och skola finns redan på området men på min fråga om seniorernas plats på SEGE PARK överlämnar Malmö Stad ansvaret till privata aktörer och jag hänvisas till TALLFARMS FASTIGHETER s monter.

TALLFARM i sin tur berättar att de ska undersöka marknaden för ett trygghetsbaserat koncept där äldre bor i tvårumslägenheter med gemensamma ytor och en halvtjänst som ordnar fester och föredrag. – Vi vill motverka ensamheten, berättar de. Många äldre vill idag flytta till de städer där deras barn bor men ändå förbli självständiga. Vi kommer att skapa en hotellkänsla för den självständige senioren!

80% AV HYRESRÄTTERNA SÖKS VIA BOPLATS SYD

När jag frågar Malmö Stad om hur man ansöker till hyresrätterna berättar de att 80% av dem måste gå via BOPLATS SYD. Köpelägenheter får man söka på respektive byggherres hemsida.

Oscar Pelin vid miljöförvaltningen beskriver områdets förändring genom en tredimensionell karta.

Jag frågar också om husens storlek och får veta att  husen ska harmoniera med den bebyggelse man renoverar upp och som är tvåvåningshus. Högst fyra våningar kommer det att bli förutom MKB:s hus som blir något högre, troligen sex våningar.

Utställningen kommer så småningom att landa nere i centrum på Form och Design vid Lilla Torg.

Läs gärna ”Vi ser gärna ett museum på området!