Kategoriarkiv: Framtiden

Vad är på gång?

Resume 2019

Vid den här tiden förra året slutade dåvarande webbhotellet att fungera. Kirseberg News frös inne på en server jag inte visste namnet på.
Tack vare en kunnig kille på WordPress Sverige kunde jag och ca 100 andra gäster få ut vårt material till slut. Vi följde honom till hans webhotell av ren tacksamhet! Jag döpte om sidan till Kirsebergs Allehanda.
Efter ett år där och något för höga utgifter för detta lilla projekt har jag nu hittat ett hem på Inleed och fått ner årskostnaden betydligt. Mitt mål är att sidan ska gå runt och jag prövar nu också med lite Google-annonser fram igenom.

Kirsebergs Allehanda.se önskar alla en GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR! och tackar för årets alla ekonomiska bidrag via Swish 0708268421 och Ko-Fi!  Ingen nämnd och ingen glömd. 

Skjutsstallslyckan 20 längs med Lundavägen

Stadsbyggnadsnämnden tog ett beslut om området SKJUTSSTALLSLYCKAN 20 m fl häromveckan. Deras sida om området kommer att uppdateras. Läs mer där.

Men klart står följande:

– Omvandling av verksamhetsområde i kollektivtrafiknära läge till blandad stad med mestadels bostäder, ca 400 lägenheter.
– Bebyggelse i upp till ca åtta våningar höga byggnader i form av två kvarter.
– Ett mer finmaskigt gatunät med två nya gator mellan Lundavägen och Rosendalsvägen, en på allmän platsmark och en på kvartersmark. Kommunen skriver på sidan om namn: ”Även en väg som delas eller önskemål från allmänheten kan aktualisera namnsättning.” Kanske du har ett förslag?

Angående tidplan, så påbörjas preliminärt byggstart inom planområdet under 2020. Byggnationen kommer därefter att ske etappvis uppdelat i fyra till fem etapper. Varje etapp har en byggtid på ca 1,5-2 år. Det kan förväntas dröja ca ett år mellan varje etappstart

StorstadspaketetMalmö och framtiden för busslinje 4

I SVERIGEFÖRHANDLINGENs uppdrag ingår att förhandla om åtgärder som förbättrar kollektivtrafiken och leder till ökat bostadsbyggande i Sveriges tre storstadsregioner Stockholm, Göteborg och Skåne. Här ingår också cykelåtgärder som ökar nyttan av de kollektivtrafikåtgärder som parterna förhandlar om. I storstadsförhandlingarna är staten medfinansiär och kommunerna står för huvudkostnaden. Regionen står för trafikeringen och kostnader som fordon och depå.

Under 2021 kommer den första av fyra nya MalmöExpresser att rulla i Malmö. Mer finns att läsa här om själva det övergripande arbetet: Storstadspaketet

BUSSLINJE 4

Linje 4 (Bunkeflostrand/Limhamn–Segevång), uppskattad investeringskostnad: 560 miljoner kronor.

Busslinje 4 kommer att ingå i det  s k STORSTADSPAKETET och stadsbusskonceptet MALMÖEXPRESSEN där bussarna är 25 meter långa.

Malmö Stad skriver till Kirsebergs Allehanda: ”Översiktliga studier för genomförandet av Storstadspaketet och införandet av Malmö Expressen på linje 4 har påbörjats, men arbetet har ännu inte kommit så långt. Enligt avtalet ska allt vara klart 2024.”

Mer finns att läsa om  alla de nya expresslinjerna på Nya Expresslinjer

Busslinje 4 – ny dragning via Södra Bulltoftavägen inom Kirsebergsstaden.

 

Stöd gärna det ideella arbete med att swisha en ”tjuga” till 0708268421. Tack på förhand.