Kategoriarkiv: Framtiden

Vad är på gång?

Tidsplanen för Kirsebergsfängelset

2017 köpte MKB det gamla, ärevördiga fängelset i Kirseberg.  I artikeln beskrevs svårigheterna med att bygga om själva fängelset men också att man var mycket positiv till att bygga i Kirseberg:

– Vi tror ju att Östervärnsområdet är nästa stora område, bland annat för goda pendlingsmöjligheter och att man inom kort kommer att ha 500 meter till närmsta tågstation när Östervärns station finns.

Sedan dess har det varit ganska tyst. Kirsebergs Allehanda tyckte det var dags för en uppdatering och kontaktar MKB januari 2020.

– Hej, hur går det fängelset?

– Hej, tack för att du hör av dig till oss. Jag förstår att man kan undra vad som händer med fängelset och hela kvarteret. Det händer en hel del, men än så länge inget som är synligt för gemene man.

MKB fick en handläggare på kommunen i höstas 2019 och Stadsbyggnadskontoret fick ett planuppdrag av stadsbyggnadsnämnden.

Det blev startskottet för detaljplanearbetet. Det betyder enkelt uttryckt att kommunen bestämmer hur området får bebyggas. Detta sker i samtal med MKB, det är mycket att ta hänsyn till i den befintliga miljön.

Enligt den grova tidplanen ser resten ut så här:

Antagen detaljplan tidigt våren -21

Byggstart sommaren -22

Tidigast inflyttning i första etappen senhösten/vintern -23

 

Skjutsstallslyckan 20 längs med Lundavägen

Stadsbyggnadsnämnden tog ett beslut om området SKJUTSSTALLSLYCKAN 20 m fl häromveckan. Deras sida om området kommer att uppdateras. Läs mer där.

Men klart står följande:

– Omvandling av verksamhetsområde i kollektivtrafiknära läge till blandad stad med mestadels bostäder, ca 400 lägenheter.
– Bebyggelse i upp till ca åtta våningar höga byggnader i form av två kvarter.
– Ett mer finmaskigt gatunät med två nya gator mellan Lundavägen och Rosendalsvägen, en på allmän platsmark och en på kvartersmark. Kommunen skriver på sidan om namn: ”Även en väg som delas eller önskemål från allmänheten kan aktualisera namnsättning.” Kanske du har ett förslag?

Angående tidplan, så påbörjas preliminärt byggstart inom planområdet under 2020. Byggnationen kommer därefter att ske etappvis uppdelat i fyra till fem etapper. Varje etapp har en byggtid på ca 1,5-2 år. Det kan förväntas dröja ca ett år mellan varje etappstart

StorstadspaketetMalmö och framtiden för busslinje 4

I SVERIGEFÖRHANDLINGENs uppdrag ingår att förhandla om åtgärder som förbättrar kollektivtrafiken och leder till ökat bostadsbyggande i Sveriges tre storstadsregioner Stockholm, Göteborg och Skåne. Här ingår också cykelåtgärder som ökar nyttan av de kollektivtrafikåtgärder som parterna förhandlar om. I storstadsförhandlingarna är staten medfinansiär och kommunerna står för huvudkostnaden. Regionen står för trafikeringen och kostnader som fordon och depå.

Under 2021 kommer den första av fyra nya MalmöExpresser att rulla i Malmö. Mer finns att läsa här om själva det övergripande arbetet: Storstadspaketet

BUSSLINJE 4

Linje 4 (Bunkeflostrand/Limhamn–Segevång), uppskattad investeringskostnad: 560 miljoner kronor.

Busslinje 4 kommer att ingå i det  s k STORSTADSPAKETET och stadsbusskonceptet MALMÖEXPRESSEN där bussarna är 25 meter långa.

Malmö Stad skriver till Kirsebergs Allehanda: ”Översiktliga studier för genomförandet av Storstadspaketet och införandet av Malmö Expressen på linje 4 har påbörjats, men arbetet har ännu inte kommit så långt. Enligt avtalet ska allt vara klart 2024.”

Mer finns att läsa om  alla de nya expresslinjerna på Nya Expresslinjer

Busslinje 4 – ny dragning via Södra Bulltoftavägen inom Kirsebergsstaden.

 

Stöd gärna det ideella arbete med att swisha en ”tjuga” till 0708268421. Tack på förhand.