Viviannes Backaknapps-verkstad

Hej Vivianne,  så du är snart klar med årets Backanatts-affisch och Backaknapp ? 🙂

Vivianne Kjell-Modin


– Ja, nu är  affischen på väg till  ”Vi på Backarna” för kopiering. Årets knapp är redan tillverkad. Årets knapp valde jag att göra röd och gul ( signalfärger och Skånes färger), Jag tror faktiskt att det är den första med just de färgerna.

Vilka färgkombinationer kommer du aldrig att använda i dina arbeten? 🙂  – Röd text på blå botten.

Och hur ser årets knapp ut då?

– Så här! 🙂

Kirsebergs Allehanda har en del  ”Backanattsknappar genom tiderna”.  Det har blivit en hel del sedan starten på 90-talet. När kom du med i detta arbete? Håller du på med något liknande genom arbetet?
– Jag vet inte säkert vilket år som jag startade med att skapa den första knappen. Det kan ha varit 2013 eller 2014. Mitt yrke är journalistik layout och jag har arbetat  på olika veckotidningar både på Bonniers i Stocholm och Allersförlag i Malmö.

Hur tycker du att Backanatten har förändrats genom åren? Är det ungefär samma slags inslag som återkommer som tradition?
– Många inslag återkommer år efter år men på senare år har även  Lokstallarna tillkommit.

Arbetet pågår!

Hur ser du på Backanatten och områdets andra traditioner nu när Kirseberg kommer att växa en del i utkanterna? Kommer det kanske ett tillflöde till föreningen VI PÅ BACKARNA som du verkar genom?

-Vi får hoppas att det blir en tillväxt för ”Vi på Backarna”. Men tyvärr så är många av de nya inflyttade unga och det tar nog tid innan de känner sig som Backabor. Till karnevalen den 6 juni kommer det många barnfamiljer och till Backastämman i augusti kommer många musiker, så evenemangen kommer nog att leva kvar många år till.

 Kommer du att fortsätta som ”Backadesigner”? Eller har du börjat tänka på en arvtagare än? 🙂
– Så länge jag tycker att det är roligt och så länge ”Vi på backarna” vill så håller jag på! 🙂

Och var kan man så slutligen skaffa sig en knapp?  -Knappen kommer man kunna köpa i Kirseberskyrkan och på andra ställen i Kirsebergsstaden. Den kostar bara 20 kr och överskottet går till UNICEF-barn i nöd.

Förutom knappar kommer det att finnas en översiktskarta var alla aktiviteter håller hus?

-Programbladet med alla medverkande kommer att finnas bl.a  i Kirsebergskyrkan.  Programmet kommer även finns på Facebooksidorna ” Vi på Backarna och ”Backanatten”.

Vi ses i vimlet! 🙂