Rösta för farthinder och en Kirsebergs Sommargata 2024!

Kirsebergs Sommargata 2024

I samband med näringsidkare på Vattenverksvägen har ett Malmöinitiativ skapats för att förbättra gatusituationen. Läs igenom och rösta gärna via den gröna länken!

”Vattenverksvägen är en gata i Kirseberg som sträcker sig från Lundavägen ända ut mot motorvägen. En del av den är en lång raksträcka rakt igenom Backarnas centrum. Raksträckan inbjuder till fortkörning för den som vill gasa på. De två pubarna, bageriet samt andra verksamheter upplever redan nu skrikande, accelererande hjul som utan hänsyn plöjer genom området utan att tänka på följderna. En olycka med en liten flicka skedde t ex för tre år sedan. Det finns skolor, förskolor och parker i området, vilket innebär att det alltid finns familjer med barn som är ute och går!

Buss 4 kommer att under 2024 sluta att gå längs Vattenverksvägen. Det kommer att innebära ytterligare möjligheter att gasa på.. Vi, näringsidkare och många med oss i området vill redan nu göra Malmö Stad medvetna om den kommande situationen, för att så fort som möjligt börja arbeta för en förändring. Vi önskar någon form av farthinder, t ex stora lådor med träd och buskar, som tvingar ner hastigheten längs delar av gatan, främst mellan Källargatan och Solgatan; vid pubarna rör sig folk över gatan kvällstid fram och tillbaka. Dagtid besöker många cafeet/bageriet, apoteket, dagligvaruaffärer och postombud på olika sidor av gatan.

En trevlig Kirseberg Sommargata kunde inrättas och kullerstenläggas för att ytterligare markera hastighetsnivån. Vi vill uppmana Malmö Stad att redan nu börja planera för en ”Kirsebergs Sommargata 2024″, i någon form, för att rädda situationen.”

Vill man läsa mer om orsaken till att bussarna ska sluta gå kan man läsa följande artikel.