Kirsebergsgatan 32- uppdaterat 16/6-23

Kirsebergs Allehanda har fått frågan om vad som har funnits på Kirsebergsgatan 32 genom tiderna. Här kommer en sammanställning.

Klicka på bilder för större storlek – ibland två gånger för extra stora bilder. Ny information kan komma att läggas till allt efter hand. Du kanske har ett minne, en bild?

Först lite allmän historia dock. 

1800-TALET –  KIRSEBERGSVÅNGEN

”Det började bli ont om tomter och bostäder inne i  Malmö. Redan under 1850-talet sålde några jordägare tomter till arbetskarlar och hantverkare, som byggde små enkla bostadshus. ”

Kirsebergsvången 1879. Del av karta 3K4 Malmö Stadsarkiv.https://kartor.malmo.se/wwwroot_data/dokument/kartarkiv_data/pdf/3K4.pdf

 

”År l 862 köpte mjölnargesäll Carl Petter Andersson tre jordar i Kirsebergsvången. Redan samma år som han inhandlade jordarna började avstyckningarna och försäljningspriset per ytenhet tredubblades. Han fortsatte med tomtförsäljningar i Kirseberg en bit in på l 870-talet. Det var genom dessa avstyckningar som nuvarande Kirsebergsgatan och Torngatan växte fram.”

”På fem år mellan 1862 och 1867 uppfördes inte mindre än 70 byggnader. Under krisåren 1867- 73 avstannade byggandet i Kirsebergsvången nästan helt. Ännu är det mest mindre hyreshus som byggs. Det största har tio lägenheter och låg vid nuvarande Kirsebergstorg. 1880 har Kirsebergsvången  nu över 2.000 invånare.” Läs mer om det tidiga Kirseberg

 

DIVERSE BETECKNINGAR

 

1879. Kirsebergsgatan 30 och 32. Del ur karta från Malmö Stadsarkiv.

 

Tomten som huset idag står på hade mellan 1694-1877 fastighetsbeteckning Östra Förstaden 37 AM.

År 1877 får hela Kirsebergsområdet ny fastighetsbeteckning nr Kirsebergsstaden1-192. Mässingshornets hus fick nr 59 med adress Kirsebergsgatan 59. År 1913 får hela staden ny gatuadressbeteckning och Kirsebergsgatan ändras från 59 till Kirsebergsgatan 32.

År 1929 kom nya fastighetsbeteckningar och markerna utanför gamla staden ändras nu till stadsäganummer och Mässingshornets gamla nummer ”Kirsebergsstaden 59” ändras till stadsäga 249.

Beteckningen ”Stadsäga 249” höll sig kvar tills det blev kvarteret Lågan 12.  Till slut, på 1990-talet, slås Lågan 12 ihop med grannhuset Lågan 18 (uteserveringen) till Lågan 19 och det heter den än idag.

Jag kommer att kalla fastigheten Kirsebergsgatan 32 för enkelhetens skull.

Tidig generell bild av Kirsebergsgatan. Före 1930. Foto: Okänd. Malmö Museer.

 

KIRSEBERGGATAN 32

Skånska Brand. 1867. Anna-Magrethe Thagaard.

Den äldsta information om bebyggelse på Kirsebergsgatan 32 får vi i ett brandförsäkringsbrev från 1867.  Då  byggdes det ett fristående envåningshus, ett ”gatuhus”  på 22 fots längd (ca 6 meters längd längs Kirsebergsgatan) samt med 25 fots djup.

Brandförsäkringsbrev 1867. Malmö Stadsarkiv.

Den första som flyttade in i gatuhuset var en soldat Lars Nilsson Asp 1867 som följdes av smeden Anders Nyström från Uppåkra 15 november 1871 med hustrun Kjersti Jeppsson (f. 26/9 1828) och dottern Carolina (f. 28/9 1856). Nyström dog dock redan år 1883 men änkan Kjersti bodde kvar till 1912.

Många av gatuhusen var små, sett med dagens ögon. Vårt första hus på tomten rörde sig om ett ca 43 kvm stort hus, uppdelat på två lägenheter. I kyrkoarkiven kan man  se att hos änkan Kjersti Nyström bodde, vid en tidpunkt, en familj på hela 9 personer som hyresgäster. 2022 skriver SCB att boyta för en person idag, generellt sett, är 43 kvm..

I gatuhuset, som idag är Mässingshornets uteplats, kom också en änka, Ingrid Pettersson, att bo länge. Inneboende hos änkorna bodde hyresgäster under kortare perioder. De kunde stanna från ett halvår till några år kan man se i kyrkoarkiven.

Änkorna Sjöström och Pettersson. Pauli kyrkoarkiv 1889-1909.

 

Fritz Rosendahls bageri Foto: Eric Reimers. Taget före 1921/22.

 

FRITZ ROSENDAHLS BAGERI 1913-1946

Redan 27/10 1907 hade hembagare Fritz Andersson Rosendahl (f. 29/3 1884) flyttat ut till Kirsebergsvången  från Johannes församling med sin hustru husmor Johanna Pettersson (f 24/4 1886) och nyfödda dotter Signe (¼ 1907). Efter att ha bott på några ställen på vången köpte Rosendahl fastigheten på Kirsebergsgatan 32  27/2 1912 av änkan Kjersti.

År 1913 lät Fritz Rosendahl bygga nuvarande tvåvåningshuset. Själva bageriet låg i det rum som idag utgör scenen. Detta har kunnat utläsas av när vatten och elektricitet drogs in; ett bygglov eller byggnadsritningar från denna tid har inte gått att finna någonstans.

”Församlingen hyrde ett rum på andra våningen i det huset, till Kirsebergskyrkans förste präst Folke Westrup 1927-29. Där kunde han samla ungdomen på fika och bildade scoutgruppen Riddarpojkarna som senare blev Kirsebergs Scoutkår.” (Viveka C. Olofsson)

 

Rosendahl drev sitt bageri på samma sätt fram till 30 augusti 1939 då han ändrade verksamhetens form och även började med ett konditori. Fritz är nu 55 år gammal.

3 april 1940 överlåter han verksamheten till Sonja Weltz och nu heter företaget ”Fritz Rosendahls Bageri och Konditori Eftr. Sonja Weltz” Det fortsätter till 1946.

Ur Handelsregistret, Arkiv Syd, Lund.

 

Redan 22 maj 1940 startar dock fru Hanna Rosendahl ett företag i sitt eget namn. Detta driver hon till sin död och företaget avvecklas 2 maj 1945. Dock osäkert var. Det är Sonja Weltz som står i telefonkatalogen men kanske arbetade de sida vid sida.

KIOSKÄGARE FRITZ ROSENDAHL

I kyrkoarkiven 1941-48 står Fritz Rosendahl även som ägare till huset till höger om 32:an, Kirsebergsgatan 34. Han startar också ett företag i sitt eget namn Fritz Rosendahl 7 mars 1945 och står nu som ”kioskägare f.d. bagarmästare”.  Han gifter sig med sin hushållerska Emmy Andersson. (Mellan 35/40 står 34an som ”Jöns Mattssons sterbhus” i kyrkoarkiven.) 1945 dör dock även Fritz Rosendahl, nu 61 år gammal.

Ur telefonkatalogen 1941. Vilka bor på Kirsebergsgatan?

 

Kirsebergsgatan 32 säljs till 28/9 1946 till diversearbetaren Agard och Hildur Karlsson. Det står inte att finna ett efterföljande företag i deras namn i handelsregistret på  Landsarkivet i Lund. 1/12 1956 säljer de vidare fastigheten till Signe Hansson som inte heller går att hitta i handelsregistret.

 

Handelsregister, Arkiv Syd, Lund.

 

KIRSE KONDITORI

Kirsebergsgatan 32 Foto: Anna-Margrethe Thagaard

 

Det går däremot att se  att Sonja Weltz slutar med bageriet 1946. Därefter går verksamheten över i konditoribranschen 1947 med att en Ragnar Olsson driver Cafe´och Conditori  under ett år för att följas av Bernt Wägner som startar Kirse Conditorier 1948. Han hade också en filial på Lundavägen 38. 1949 kommer Willy Boy och Gunnar Malmberg in i bilden. Åren mellan 1950 och 1958 driver denne Willy Boy ensam Kirse Konditori. ( som nu stavas med k). Det gamla telefonnumret 276 46 går ur tiden för alltid efter 1958.

”Jag växte upp på Backarna och bodde på Solgatan 28 H (U-huset). Jag föddes 1951 och bodde på Kirseberg tills jag flyttade hemifrån 1972. Jag minns mycket väl Kirse Konditori eftersom min storasyster (född 1947) ofta hängde där i slutet av 50-talet med sina kompisar. Det kallades aldrig för annat än ”Dyngejohans fik”. Fråga mig inte varför. Det var ett typiskt 50-talsfik med en tjusig Jukebox som främsta attraktion. Jag hängde ofta på till min systers stora förtret., ????Jag älskade musik och brukade ibland få välja skivor. Det blev Elvis, Chucken och Bill Haley för hela slanten, bokstavligt talat.” (Annika Sivenius, FB).

………………………………………………………………………..

Kuriosa: NYFIKENHETSREGISTER

I 1941s telefonkatalog kan man hitta något så intressant som ett ”nyfikenhetsregister”! 🙂  Det står: ”Detta register upptager i resp. fastigheter bosatta, vilkas förekomst i registret ansetts vara av intresse för allmänheten.”

Tyvärr kunde jag inte hitta Kirsebergsgatan! 🙂

……………………………………………………………………………

 KIRSE KONDITORI

I mars 1958 säljer Signe Hansson fastigheten vidare till lantbrukare Allan Sandahl.

9 februari 1959 startar han Sandahls Partiaffär. Han bor själv ovanför. Den 11 april ansluter Sven Månsson med sitt företag Centrum Persienner som dock bara varar i 6 månader.

Den 1 april 1960 öppnar Sandahl Kirse Konditori igen under ”handel och konditori”. Det varar fram till 9 februari 1963.

Handelsregistret. Arkiv Syd. Lund.

 

BILFIRMAN

Mellan 1963 och början av 1965 finns inget att hitta, vare sig i handelskalendern eller telefonkatalogen. Men den som det talas om är ”Svartepetter/Lillepetter” som han kallades i folkmun. Han driver en bilfirma med skylten Bilar köpes/säljes  tills ”han så småningom flyttar ner på Lundavägen till vänster om Hedbergs bilar.” (Johnny Levin) Det har varit omöjligt att hitta mer information om honom; hans namn, firmans namn.

Den 15/7 1965 startas dock Alméns Bil och Motor på  Kirsebergsgatan 32.  Hildur Almén  ämnar ”idka handel och utöva reparationsrörelse”. Detta företag bedrivs fram till 27/4 1973. Ett år, 1970, står dock en Sven Grahn för Kirsebergs Bilaffär i telefonkatalogen på samma plats. Om dessa har något samband  går inte att uttyda i nuläget. ”Hildur stod bara för kontraktet säger sonen Peter. Hon var aldrig där”. (Zivko Korecic, Sven-Olles Bilverkstad)

Huset i hörnet är rivet före 1967.”Det fanns ett hus på hörnan som var ihop med puben som rasa ihop helt och det var detta vi var på väg till min mor o jag. Det såg inte klokt ut men ingen kom till skada. Jag var nog 7-8 år då. Huset var inte lika högt som puben. Tittar man noga så ser man fortfarande höjden på väggen.” (Göran Victor Nilsson. FB)

 

”Bilar köpes/säljes”. Kirsebergsgatan 32. 1970. Foto: Anna-Margrethe Thagaard.

 

TRE RESTAURANGER

Tryckare Mirko Krantjcek köper fastigheten troligen 1969. Han ansöker om att få renovera övervåningen 24/11 1969 vilket bifalles av byggnadsnämnden 23/3 1970. Han ansöker 6/9 1971 om att göra om fasaden och att få göra om butikslokalen till serveringslokal. Detta godkändes 21/2 1973 av Malmö byggnadsnämd. Bilfirmans skylt monteras ner och ersätts av ny likvärdig.

Ur byggnadsnämndens beslut

Nu följer tre restauranger i följd under hans regi. Ingen av dem går att hitta i telefonkataloger från de åren. Arkiven i Lund sträcker sig inte så långt fram i tiden.

Bar Trenk ”en ungersk/österrikisk restaurang som hade maträtter från denna region”. (Göran Hansson FB).  ”Det var nog Bar Trenk som på 70-talet serverade ”Zagreb Schnitzel”. (Anna-Margrethe Thagaard)

Belis ”En jugoslavisk/svensk restaurang. Dom som hade det då var bra, det var en familj som alla jobbade där. Morsan kunde vara rätt sträng mot vissa gäster, jag tror att det var hon som var kock, god mat hade dom och man fick alltid soppa innan rätten man hade beställt” (Brian René Solberg Petersen FB).

Plavi Jadran En jugoslavisk restaurang.Jag minns att jag följde med far till ”juggebaren” ibland som ung grabb. Min far, från Slovenien, var en av alla arbetskraftsinvandrare som kom till Malmö för att arbeta på Kockums på 60-talet. Det var fullt med gastande juggar som rökte, drack och spelade på enarmade banditer i det innersta rummet.” (Marino)

Bar Trenk 17/11 1974 Foto: Ronny Söderberg. Malmö Museer.

 

MÄSSINGSHORNET – CHRISTER LINDELL

1987 köper Thomas Bardenstam fastigheten av Mirko Krantjek samt parkeringsplatserna något år senare av Malmö stad.

1988 renoverar Thomas Bardenstam om vinden till fullständig bostad. Där hade tidigare bara funnit ett litet övernattningsrum. Christer Lindell startar Mässingshornet  och flyttar in där överst tillsammans med sin fru Karin Johansson. Nu börjar historien om Karins goda mat, jazzmusik, ”teater på krog” och långväga gäster.

Christer Lindell på Mässingshornet. 1990-talet. Fotograf: Okänd.

Då denna del av husets historia  redan är väl dokumenterad i en tidigare artikel ”Jag ville hjälpa människor” nöjer sig Kirsebergs Allehanda med att här visa en interiörbild från artikeln där Christer ”himself” står bakom sin bardisk.

Efter 10 år på plats flyttade familjen Lindell 1997 till Thailand för att öppna restaurang. Eva-Marie Lilja drev restaurangen en tid.

 

JOHNNY LEVIN

Johnny Levin arrenderade Mässingshornet i två omgångar:  först i 3 år mellan 1999  och våren 2003. Sedan följde en andra omgång mellan augusti 2007 och november 2011.

Jag möter upp honom för en intervju och lite bilder från dessa två perioder i Mässingshornets historia.

F.d. ägare: Backabon Johnny Levin. Maj 2023. Foto: Ingvor Sabina Le John.

 

Vi möts på uteserveringen till Mässingshornet en solig söndagseftermiddag. Det tar inte lång tid för honom att komma dit. Han bor nämligen sedan 2011 högst upp i fastigheten.

Han berättar att han redan mellan 1955-1960 hade med fastigheten att göra; hans skolväg gick nämligen förbi huset. Då passade han på att gå in och tigga gårdagens wienerbröd på konditoriet. Hans mormor på Östergård värmde dem sedan i stekpannan åt honom.

Johnny Levin berättar vidare att han övertog Mässingshornet 1999 ihop med sin sambo Rita Sanguineti.

Johnny Levin och RIta Sanguineti.

Hon stod för köket och personal, jag skötte baren/inköp samt ordnade med underhållningen, berättar Johnny, men vi hade också en kock anställd. Först så stannade Brian Pedersen kvar en tid från Christer Lindells period, Han jobbade där i sammanlagt 12-13 år.  Sedan hittade vi Dick Månsson direkt från Värnhemsskolans kocklinje. Restaurangen såg fortfarande  ut som på Christers tid. Se bilderna här under. 

– Rita och jag fortsatte fram till våren 2003 då  Denny Björklund  tog över restaurangen från Salvatore Critti (som stått för grundkontraktet en period), fortsätter Johnny Levin. De drev den fram till 2006 ungefär då den gick i konkurs. Då blev jag erbjuden att ta över den igen och nappade.

DEN LILLE KRO

– Restaurangen hade dock stått stängd en tid. Jag bestämde mig för att satsa på något nytt. Jag döpte om den till ”Den lille kro” och körde danska smörrebröd som min specialitet. Men Backaborna var inte nöjda. De ville ha sitt Mässingshorn tillbaka. Och så fick det bli. Jag bytte tillbaka namnet igen.

TOTALRENOVERING

– Hösten 2007 genomförde jag också en totalrenovering av restaurangen, berättar Johnny vidare. Barens plats hade dock redan ändrats av den tidigare konstellationen från kortsida till långsida.  Jag startade konceptet ”öppen scen” på tisdagar med John Ström som ledare, ”quiz” på onsdagar med Mark Raleigh, ”bluesafton” på torsdagar med Sven och gänget . Konceptet står sig än idag.

-Jag var också ensam om allt denna gången, säger Johnny. Sena kvällar gjorde till slut att jag ville göra något annat. Radovan ”Rade” Kurabasa och jag hade talats vid om krogen. En kväll i oktober 2011 slängde jag nycklarna på bardisken till honom och gick! 🙂 Dagen efter gjorde vi upp affären.

FORTSATT TRADITION

-Rade fortsatte i mitt spår med tisdagar/onsdagar/torsdagar samt musik på helgerna och har förvaltat det mycket bra, tycker jag. Han har också utvecklat köket i sin egen stil. Jag kommer ofta ner där  och äter numera, avslutar Johnny.

-Sedan gav jag mig iväg ut i världen för  att resa igen; både tillbaka till USA (där jag bodde redan mellan 1978-1983) samt till bl a Indien. Jag reser fortfarande iväg men nu lite kortare perioder. Jag har ju både barn, barnbarn och barnbarnsbarn att se till härhemma, skrattar han. Och så måste jag planera inför  min 75-års dag i juni. Festen blir naturligtvis på Mässingshornet, skrattar Johnny.

 

ANDREJ och RADE KURABASA

Johnny Levin drev restaurang fram till 20111101 då Radovan ”Rade” Kurabasa övertog rörelsen. 2017 köpte Rade själva fastigheten av Thomas Bardenstam som då ägt den i 30 år. 2017 tog också Björn ”Kalle” Carlsson över onsdagsquizet.

Björn Calle Carlsson läser rätta svaren på onsdagens quiz.

Rade och hans son Andrej driver rörelsen än i skrivande stund.( maj 2023) En dag får vi skriva lite mer om denna roliga tid!

Son och far: Andrej Kurabasa och Radovan Kurabasa. Maj 2023.Foto: Ingvor Sabina Le John.

 


Ett stort tack till diverse Backabor för deras hjälp att hitta rätt i sökandet efter information, både muntlig och skriftlig samt foton. Tack till  Anna-Margrethe Thagaard, Staffan Gudmundsson på Malmö Stadsarkiv, f.d ägare Thomas Bardenstam, anställda på Lantmäteriet, Stadsbyggnadskontoret, Malmö Museer, Bilder i Syd, Malmö Stadsarkiv fotoavdelning, Landsarkivet i Lund, UB i Lund samt Riksarkivet.


Läs gärna om Kirsebergs vattentorns långa historia!