Nästa hundraåring ut!

(Foto: Pether Larsson)

Under förra seklets början formades delar av Kirseberg som fortfarande består. 1914 byggdes Kirsebergsfängelset, 1916 omvandlades Kirsebergs vattentorn till bostäder,  1917 byggdes nödbostäderna Östergård.  Nu kommer turen till egnahemsområdet Rostorp, bortom fängelset, som började byggas 1922.

Foto: Sandra Mols

JUBILEUMSBOK FÖR ROSTORP

För att fira detta har föreningen Rostorps Egna Hem  givit ut en jubileumsbok med titeln ”Hundra år med Rostorps trädgårdar” (Förlag: Skog&Mark, Malmö 2022). Författarna har valt, skriver de i inledningen, att fokusera på just trädgårdarna, vilkas utveckling och förändring går som en röd tråd genom områdets  historia med sina fruktträd och köksträdgårdar.

INSPIRATION FRÅN TRÄDGÅRDSSTÄDER

Människors behov av att odla sin egen mat vid förra sekelskiftet och viljan att flytta ut från staden, berättar boken, gjorde att stadsingenjören Bülow Hübe i Malmö föreslog  att man skulle bygga egnahem med tillhörande trädgårdar i Rostorp 1922. Marken hade Malmö stad köpt av Rostorps gård. Kvarteren fick blomnamn och gatorna namn efter äppelsorter. Inspirationen för hela projektet kom från tyska och engelska trädgårdsstäder. Förutom Rostorp byggdes även egnahemsområdena Håkanstorp, Annelund, Johanneslust  m fl i Malmö på 20- och 30-talen.

Foto: Sandra Mols

BOKEN – EN HYLLNING

– Syftet med boken är både dåtida och nutida, berättar en av de fyra initiativtagarna Sandra Mols, ”Dels att beskriva historien bakom området och trädgårdarnas utformning och funktion för 100 år sedan, men även vilken funktion och användning trädgårdarna har idag. Det är en hyllning till Rostorps 100 år men även en dokumentation som framtida generationer har intresse och nytta av.”

Sandra Mols fortsätter: ”Rostorpsbon Per Håkansson kom på idén med att skriva en bok om Rostorps trädgårdar som sedan formades till det innehåll boken har, tillsammans med grannarna Astrid-Louise Lidforsen och mig. Anna Jakobsson, som forskat på egnahemsträdgårdar vid SLU Alnarp och som var känd i området efter informationsinsamling här, knöts också till gruppen och har bistått med värdefulla förslag om innehållet.”

Foto: Sandra Mols

FEM KAPITEL

Sandra Mols fortsätter: ”Boken är indelad i fem kapitel. De två första kapitlen, skrivna av Anna Jakobsson, redogör för det historiska perspektivet och bidrar till Malmös bebyggelsehistoria under 1920-, 30- och 40-talen. De tar både upp områdets och egnahemsträdgårdens historia. De beskriver varför egnahemsområden byggdes, varför de ser ut som de gör och hur trädgårdarna såg ut för 100 år sedan.”

Foto: Sandra Mols

”Kapitel tre, skrivet av Per Håkansson och Astrid-Louise Lidforsen, beskriver trädgårdarna av idag, fortsätter hon, ”hur de används av boende och vad som är viktigt för 2020-talets invånare. Kapitlet är baserad på enkätsvar och intervjuer. Kapitel fyra utgörs av inventeringar av åtta trädgårdar med illustrationsplaner och växtlistor gjorda av studenter från Alnarp tillsammans med Anna Jakobsson. Det sista kapitlet, skrivet av Sandra Mols och Hanna Fagerlund lyfter blicken beskriver områdets betydelse för biologisk mångfald i stort, för möjligheten att hantera klimatpåverkan med torka och kraftiga regn och för människans sociala välbefinnande.”

UNIK DOKUMENTATION

Sandra fortsätter: ”Utifrån vad vi vet så är boken helt unik vad gäller dokumentation av trädgårdar i ett bostadsområde från 1920-talet. Den beskriver både dåtid och nutid och människans relation till trädgården står i fokus. Boken innehåller en stor mängd intressanta foton och bilder, både äldre bilder från Rostorps begynnelse och nutida. För den som är intresserad finns boken att köpa för 100 kr och kan beställas via smc.mols@gmail.com. Boken är på ca 150 sidor och trädgårdsprofilen samt ägaren av ett liknande hus från samma tidsperiod, Gunnel Carlson, har skrivit förordet.

Sandra Mols visar stolt upp den unika boken.

……………………………………………………………………………………………………

Stöd gärna Kirsebergs Allehandas ideella verksamhet genom att swisha en ”tjuga” till 0708268421