”Kommer ni ihåg…”

På söndagseftermiddagen samlades sex f. d.  ”Backabusar”, för att prata minnen från 40/50-talets Kirseberg; Lennart Krigaren Olsson, Ingvar Svensson, Caj Åke Andersson, Paul Löhmann, Ingmar Andersson, Lars Åke Olsson.

Mötet hade först annonserats ut för soliga lördagen men Malmö stad ändrade tiden i sista stund då politiska partier har företräde till rotundan vid önskan.

Några av Backabusarna samlas.

Istället blev det regniga söndagen och uppslutningen med ett 20-tal personer får anses mycket bra utifrån de förutsättningarna! Stolar fick lånas av caféet och togs till rotundan där taket åtminstone skyddade mot det fallande regnet.

Före det offentliga mötets start samlades busarna för en kaffe i caféet där samtalen kom igång så pass att de fick lugna sig! Spara energin till kl. 13.00! 🙂 Klicka för stor bild och namn.

Under mötets gång fick åhörarna höra om allt från skolans vedermödor till hur gator och platser såg ut förr. Ordet ”lusing” förekom ofta. Åhörarna hade också minnen att bidra med och efter ordinarie tid satte sig tre damer på caféet och pratade vidare.

Damer samtalar efter mötet.