Skjutskontoret 4 måste pausas ett år

Uppdatering 20220103: Efter att Kirsebergs Allehanda tyckt att det verkat ovanligt tyst vid Skjutskontoret 4 längs Lundavägen kontaktades stadsbyggnadskontoret om det och fick följande svar:

”Ärendet står någorlunda stilla på grund av att vissa väggar inte kan/får rivas. Det gäller bland annat källarväggar som står i fastighetsgräns. Dessa väggar delas av någon oklar anledning av grannfastigheten och deras garage. Skulle väggen rivas kommer garaget att stå öppet. Vad jag har förstått finns även planer på någon form av byggnation även där så arbetet på Skjutsstallslyckan 20 måste pausas.”

Uppdatering 20220310 från MKB:

”Skjutskontoret består av 260 lägenheter och tre lokaler. Bostäderna består av 1-3:or och lokalerna utgörs av två mindre och en större. De mindre (mot Rosendalsvägen) blir lämpliga för verksamheter som detaljhandel och kontorsverksamhet, den större lokalen (mot Lundavägen) är tänkt bli en trevlig samlingspunkt och lämpar sig för allt från showroom och kontor till restaurangverksamhet.

Lägenheternas hyror kommer sättas utifrån Malmömodellen som är framtagen i samarbete med hyresgästföreningen och utgår ifrån lägenheternas standard och läge.

I dagsläget är vi i bygglovsprocessen och inväntar svar från Malmö stads bygglovshandläggare. Förutsatt att allt går enligt plan kommer det första spadtaget att göras om ca ett år och hyresgästerna flytta in etappvis under 2025.

Ambitionen är att uppföra ett nytt kvarter som har en koppling till platsen och stadsdelen samtidigt som det ses som ett attraktivt läge med sina goda kommunikationsmöjligheter till resten av staden.”

Den andra delen av området kommer att bebyggas av IKANO ett år senare.

Här kan du läsa processen fram till nu: