Einar Hansen och Allhems förlag

Einar Hansen var en framstående företagsledare under 1900-talet. Böcker var ett av hans intressen; han grundade Allhems förlag som kom att ha en stor bok- och tidningsutgivning från 30-talet fram till nedläggningen på 80-talet. Tyvärr har Einar Hansens minne kommit något  i skymundan, men det finns de som i nutid arbetar för att det ska förändras. Allhems låg på Norra Bulltoftavägen i Kirseberg.

 

Einar Hansen vid skrivbord
Einar Hansen direktör Allhem Malmö portr 1960 Bild köpt av Bilder i Syd.

 

Einar Hansen arbetade nära tillsammans med S. Arthur Svensson. Per Ritzel skriver följande på sin sida: ”Chefredaktören S. Artur Svensson ansvarade för den kvalitativa bokutgivningen, som under perioden 1936-1981 omfattade 770 titlar.”

Följande text är hämtat ur ALLHEM I MALMÖ – MELLAN LUND OCH KÖPENHAMN av  Kjell Å Modéer s. 127 f.

Ur Malmö Kulturhistoriska förening nr 1986
http://www.elbogen.nu/Skrifter_pdf/MaFo1986L.pdf
Ur Malmö Kulturhistoriska förening nr 1986 http://www.elbogen.nu/Skrifter_pdf/MaFo1986L.pdf
Ur Malmö Kulturhistoriska förening nr 1986 http://www.elbogen.nu/Skrifter_pdf/MaFo1986L.pdf