Beijers Parks Café genom tiderna

Beijers Park anlades som en privat skogspark av bröderna Beijers  1885. 1901 övertog staden parken. Den öppnades för allmänheten 1914. Dessförinnan anlades det första caféet, ”paviljongen”, runt 1909 nordväst om dammen, inte så långt från dess nuvarande plats. Bilderna är klickbara.       Parken såg sina glansdagar under 20- och 30-talen med att en … Fortsätt läsa Beijers Parks Café genom tiderna