Beijers Parks Café genom tiderna

Beijers Park anlades som en privat skogspark av bröderna Beijers  1885.

1901 övertog staden parken. Den öppnades för allmänheten 1914. Dessförinnan anlades det första caféet, ”paviljongen”, runt 1909 nordväst om dammen, inte så långt från dess nuvarande plats. Bilderna är klickbara.

 

Paviljongen, byggd ca 1909, låg nordväst om dammen, inte så långt från sin nuvarande plats. Privat vykort tillhörande Pether Larsson.
Vykort stämplat 25 juni 1909

 

Paviljongen  ca 1910. Privat foto tillhörande Anna-Margrether Thagaard.

 

Parken såg sina glansdagar under 20- och 30-talen med att en paradgata anlades genom parken.  På 40-talet revs den gamla paviljongen och en ny, modernare byggdes på sin nuvarande plats.

 

Det nya caféet på 40-talet. Fotot tillhör Backaförfattaren Lennart Olsson.

 

Beijers Parks Café 1950. Privat vykort av Pether Larsson.

 

Vykort Beijers Park, frankerat 1958. Privat: tillhör Pether Larsson

 

 

Före den stora ombyggnaden av caféet av Malmö Stad 2018:

Beijers Parks Café 2016. Foto: Ingvor Sabina Le John

 

Beijers Parks Café 2014. Foto: Ingvor Sabina Le John.

 

Efter renoveringen;

Beijers Parks Café april 2020
Beijers Parks Café april 2020

 

Vacker kvällsbild av Céline

Beijers Parks Café Kvällsbild 2021 av Céline Alliroi-Molin

 

Fakta är bl a hämtad ur uppsatsen ”Beijers Park 125 år” av Jenny Kirsten Bille som finns att läsa här

Fler vykort på Beijers Park av Pether Larsson finns att se här