Avslag på kulturbidrag från Malmö Förskönings- och planteringsförening 2020

Kirsebergs Allehanda skickade in en ansökan 2020, på uppfodran av föreningen själv, för lite stöd/underhåll av den femåriga arbetet med att samla all tillgänglig historisk information om Kirseberg  på en websida för framtida Kirsebergabor. Några  1000-lappar eftersöktes.

Tyvärr räckte inte det 5 GB digra materialet, innehållande intervjuer med nu levande Kirsebergabor, inköpta bilder från bildbyråer, scanning av Kirsebergabibliotekets digra Backaarkiv, föredrag med Backaförfattare, insända berättelser från förr, gatuvandringsreportage,  Backa-Billy-historier mm. för ett positivt svar. Se Sökindex

Projektet startades efter insikten att Malmö Stadsarkiv inte innehöll så mycket  material  vid ett uppsatsskrivande på etnologiska institutionen i Lund. Kirsebergs Allehanda anser att detta arbete under fem år delvis  har fyllt den luckan.

——————

I början av april kom deras häfte om Kirseberg ut. Redan i november 2019 bad Kirsebergs Allehanda att få vara med som en fördjupningslänk. Men icke – det dög inte heller.