Motivet för visitkort våren 2020

Motivet för vårens visitkort blir ett bål som brinner på Käjseberget.

Bilden är hämtad ur artikeln ”Gamla seder och bruk på Käjseberget”

där du kan läsa ett utdrag ur boken HÄXBOKEN från 1916.

Hans Ulrik Isberg den yngre var Malmö stads förste stadsarkivarie. Han tjänstgjorde mellan 1903 och 1933. Han skrev bl a boken Häxboken (1916) där han redogjorde för både forntida brott och straff i allmänhet samt häxbrotten i synnerhet.