Tidsplanen för Kirsebergsfängelset

2017 köpte MKB det gamla, ärevördiga fängelset i Kirseberg för att bygga 250 lägenheter.  I artikeln beskrevs svårigheterna med att bygga om själva fängelset men också att man var mycket positiv till att bygga i Kirseberg:

– Vi tror ju att Östervärnsområdet är nästa stora område, bland annat för goda pendlingsmöjligheter och att man inom kort kommer att ha 500 meter till närmsta tågstation när Östervärns station finns.

Sedan dess har det varit ganska tyst. Kirsebergs Allehanda tyckte det var dags för en uppdatering och kontaktar MKB januari 2020.

– Hej, hur går det med fängelset?

– Hej, tack för att du hör av dig till oss. Jag förstår att man kan undra vad som händer med fängelset och hela kvarteret. Det händer en hel del, men än så länge inget som är synligt för gemene man.

Den ansvarige berättar vidare:

MKB fick en handläggare på kommunen i höstas 2019 och Stadsbyggnadskontoret fick ett planuppdrag av stadsbyggnadsnämnden.

 

Det blev startskottet för detaljplanearbetet. Det betyder enkelt uttryckt att kommunen bestämmer hur området får bebyggas. Detta sker i samtal med MKB, det är mycket att ta hänsyn till i den befintliga miljön.

Enligt den grova tidplanen ser resten ut så här:

Antagen detaljplan tidigt våren -21

Byggstart sommaren -22

Tidigast inflyttning i första etappen senhösten/vintern -23

Update: På förfrågan om de kunde tänka sig att tillåta guided tur i fängelset innan allt gammalt försvinner blev svaret nekande:

– MKB har fattat ett beslut att inte låna ut  fastigheten till allmänheten, filmare, videoproducenter, journalister, fotografer eller studiebesök.