Skjutstalllyckan längs med Lundavägen

Stadsbyggnadsnämnden tog ett beslut om området Skjutstallyckan m fl häromveckan 2019. Deras sida om området kommer att uppdateras. Läs mer där.

 

 

Men klart står följande:

 

– Omvandling av verksamhetsområde i kollektivtrafiknära läge till blandad stad med mestadels bostäder, ca 400 lägenheter.
– Bebyggelse i upp till ca åtta våningar höga byggnader i form av två kvarter.
– Ett mer finmaskigt gatunät med två nya gator mellan Lundavägen och Rosendalsvägen, en på allmän platsmark och en på kvartersmark. Kommunen skriver på sidan om namn: ”Även en väg som delas eller önskemål från allmänheten kan aktualisera namnsättning.” Kanske du har ett förslag?

Angående tidplanen, så påbörjas preliminärt byggstart inom planområdet under 2020. Byggnationen kommer därefter att ske etappvis uppdelat i fyra till fem etapper. Varje etapp har en byggtid på ca 1,5-2 år. Det kan förväntas dröja ca ett år mellan varje etappstart.

Uppdatering 20210210: Hedbergska huset rivs.

Uppdatering 20220103: Bygget måste pausas ett år