StorstadspaketetMalmö och framtiden för busslinje 4

I SVERIGEFÖRHANDLINGENs uppdrag ingår att förhandla om åtgärder som förbättrar kollektivtrafiken och leder till ökat bostadsbyggande i Sveriges tre storstadsregioner Stockholm, Göteborg och Skåne. Här ingår också cykelåtgärder som ökar nyttan av de kollektivtrafikåtgärder som parterna förhandlar om. I storstadsförhandlingarna är staten medfinansiär och kommunerna står för huvudkostnaden. Regionen står för trafikeringen och kostnader som fordon och depå.

Under 2021 kommer den första av fyra nya MalmöExpresser att rulla i Malmö. Mer finns att läsa här om själva det övergripande arbetet: Storstadspaketet

BUSSLINJE 4

Linje 4 (Bunkeflostrand/Limhamn–Segevångsbadet), uppskattad investeringskostnad: 560 miljoner kronor.

Hållplatserna Östervärn, Kirsebergs torg, Kirsebergs kyrka, Beijers park, Östra Fäladen och Kronetorpsgatan kommer att utgå.
Sträckningen går till att börja med längs Södra Bulltoftavägen istället för Vattenverksvägen.
De nya hållplatserna blir Östervärns station, Kirsebergs centrum ( ej torget), Lokstallarna, Sege park, och Segevångsbadet.

Busslinje 4 kommer att ingå i det  s k STORSTADSPAKETET och stadsbusskonceptet MALMÖEXPRESSEN där bussarna är 25 meter långa.

Malmö Stad skriver till Kirsebergs Allehanda: ”Översiktliga studier för genomförandet av Storstadspaketet och införandet av Malmö Expressen på linje 4 har påbörjats, men arbetet har ännu inte kommit så långt. Enligt avtalet ska allt vara klart 2024.”

Busslinje 4 – ny dragning via Södra Bulltoftavägen inom Kirsebergsstaden.

 

Update220630:

 

Stöd gärna det ideella arbete med att swisha en ”tjuga” till 0708268421. Tack på förhand.