Delningsvisioner på Sege Park

Under Backanatten 2019 kunde man besöka utställningshallen på Ekocentrat i Sege Park för att informera sig om de kommande planerna samt samtala med Malmö Stad och byggherrar på plats.

Redan på Östra Fäladsgatan möts man av ett antal uppställda

Informationsmontrar vid Östra Fäladsgatan.

montrar med information om det som kommer att ske fram till 2025 då allt beräknas vara klart. Naturligtvis kan man också läsa detta på Malmö Stads sida om Sege Park. 

Väl framme börjar Kirsebergs Allehanda att samtala med Annika BLomquist, kommunikatör för Malmö Stad. Hon berättar att någon gång 2020-2021 kommer det första spadtaget för byggandet av husen att ske. Redan har man rivit vissa byggnader samt grävt för vatten och avlopp.

UPPDATERING: 10 mar 2020 första spadtaget!

Annika Blomquist, kommunikatör för Malmö Stad.

2000 NYA INVÅNARE

– Vi ser att redan 2021 kommer det att bo 1000 personer på Sege Park. Totalt kommer det att bo 2000, berättar Annika Blomquist. För den som vill få information rakt hem i emailboxen så kan man kontakta mig på annika.blomquist@malmo.se så skriver jag upp namnet på en emaillista för utskick!

Hon ger mig ett antal informationsblad att läsa vidare men berättar att i en dialog med 13 byggherrar försöker man bygga ett socialt hållbart område med en delningsekonomi. Man ska dela på gemensamma ytor, möbler såsom stora otymliga bord att använda vid fester, cyklar mm.

VI VILL MOTVERKA ENSAMHETEN

Området kommer att bestå av blandade bostäder: hyresrätter, bostadsrätter, ett kollektiv RÖDA OASEN, studentbostäder samt ett vårdboende i gamla Minneskliniken samt ett parkeringshus i trä. Dagis och skola finns redan på området men på min fråga om seniorernas plats på SEGE PARK överlämnar Malmö Stad ansvaret till privata aktörer och jag hänvisas till TALLFARMS FASTIGHETER s monter.

TALLFARM i sin tur berättar att de ska undersöka marknaden för ett trygghetsbaserat koncept där äldre bor i tvårumslägenheter med gemensamma ytor och en halvtjänst som ordnar fester och föredrag. – Vi vill motverka ensamheten, berättar de. Många äldre vill idag flytta till de städer där deras barn bor men ändå förbli självständiga. Vi kommer att skapa en hotellkänsla för den självständige senioren!

80% AV HYRESRÄTTERNA SÖKS VIA BOPLATS SYD

När jag frågar Malmö Stad om hur man ansöker till hyresrätterna berättar de att 80% av dem måste gå via BOPLATS SYD. Köpelägenheter får man söka på respektive byggherres hemsida.

Oscar Pelin vid miljöförvaltningen beskriver områdets förändring genom en tredimensionell karta.

Jag frågar också om husens storlek och får veta att  husen ska harmoniera med den bebyggelse man renoverar upp och som är tvåvåningshus. Högst fyra våningar kommer det att bli förutom MKB:s hus som blir något högre, troligen sex våningar.

Utställningen kommer så småningom att landa nere i centrum på Form och Design vid Lilla Torg.

Läs gärna ”Vi ser gärna ett museum på området!