StorstadspaketetMalmö och framtiden för busslinje 4

I SVERIGEFÖRHANDLINGENs uppdrag ingår att förhandla om åtgärder som förbättrar kollektivtrafiken och leder till ökat bostadsbyggande i Sveriges tre storstadsregioner Stockholm, Göteborg och Skåne. Här ingår också cykelåtgärder som ökar nyttan av de kollektivtrafikåtgärder som parterna förhandlar om. I storstadsförhandlingarna är staten medfinansiär och kommunerna står för huvudkostnaden. Regionen står för trafikeringen och kostnader som fordon och depå.

Under 2021 kommer den första av fyra nya MalmöExpresser att rulla i Malmö. Mer finns att läsa här om själva det övergripande arbetet: Storstadspaketet

BUSSLINJE 4

Linje 4 (Bunkeflostrand/Limhamn–Segevång), uppskattad investeringskostnad: 560 miljoner kronor.

Busslinje 4 kommer att ingå i det  s k STORSTADSPAKETET och stadsbusskonceptet MALMÖEXPRESSEN där bussarna är 25 meter långa.

Malmö Stad skriver till Kirsebergs Allehanda: ”Översiktliga studier för genomförandet av Storstadspaketet och införandet av Malmö Expressen på linje 4 har påbörjats, men arbetet har ännu inte kommit så långt. Enligt avtalet ska allt vara klart 2024.”

Busslinje 4 – ny dragning via Södra Bulltoftavägen inom Kirsebergsstaden.

 

Stöd gärna det ideella arbete med att swisha en ”tjuga” till 0708268421. Tack på förhand.

”Jag har inga tankar på att flytta hem”

Lennart Olssson, backabuse.

LENNART OLSSON är en före detta backabuse och bor numera i Tyskland. Han har tidigare utgett böckerna: Backabusar, (2010) En sjöfartslegend och Texas ros.

Återträffen för Backabusar 2010 

I radion 2010

Hans nya bok EN BACKABUSE BERÄTTAR kom hösten 2019 och berättar mer om hans barndom på Backarna.

Söndagen den 22 december 2019 klockan 14.00 kommer Lennart till Backarna för att prata om sin bok på Mässingshornet. Ämne: Hur och varför kom boken till. Är allt som berättas i boken egna upplevelser? Hur lång tid tog det att skriva boken? https://www.facebook.com/events/418764935675270/

Kirsebergs Allehanda ställde några frågor till författaren via mail:

Hur kommer det sig att du började skriva om denna tid i ditt liv?

En första impuls fick jag när jag läste in gymnasiet på KOM Vux 1986. Jag skrev en uppsats som handlade om en dag i mitt liv. Min fröken läste upp den inför klassen, men skrev i slutet av uppsatsen, Varför skriver du inte en bok.

2005 fick jag läsa boken Harskunt och Backabusarna. Jag blev förvånad övar all osanning den innehöll. Bland annat skriver han om mig som en riktig slagskämpe, han kallar mig kriget vilket är fel. Han talar om en händelse om min syster som är ren lögn. Han berättar om krig mot bissingar som aldrig ägde rum, vilket även någon annan författare skrivit om. Jag bestämde mig då för att skriva en bok som utesluter alla lögner och påhittade händelser. Det tog mig fyra år att finna och få bekräftelse på att det jag skrev var sanning och äkta. Tillsammans med min bästa kompis lillebror, Olle Nordahl, hittade vi alla familjer utom två som bodde i barnrikehuset på 40- och 50 talet. Det blev hundratals och åter hundratals telefonsamtal och mail. En hel del av mailen har jag bevarat. När boken kom ut hade vi en återträff som blev mycket omskriven.

– När lämnade du Backarna och vart tog livet dig på din resa?

Jag gick till sjöss 1955 men var hemma emellanåt. 1959 åkte jag in i lumpen där jag blev skrivbiträde till Amiral Bertilsson. Träffade en flicka som jag gifte mig med när jag muckade. Lämnade barnrikehuset och bosatte mig på Spårvägsgatan. Läste in halva ingenjörsutbildningen på NKI, Avbröt studierna på grund av min fru, Höll stadig kontakt med barnrikehuset tills mina föräldrar flyttade i början av 80 talet.

Skilde mig, blev egen företagare, gifte om mig och lämnade Malmö. Bodde i Östra Ljungby, Skiljde mig, men fick henne som en vän för livet. Gifte om mig något år senare, Förlorade mitt kapital vid den stora strejken i början av 80 talet. Läste på högskolan och blev lärare och Syokonsulent. 2002 skiljde jag mig och flyttade till Tyskland. Jag fick cancer och blev klassad som kronisk sjuk. Detta plus en dålig pension gjorde att jag idag har fri tandvård, fria läkemedel, fria läkarbesök med egen husläkare som kommer på hembesök, fria hörapparater, fria transporter från och till sjukhus, hemsystrar som kommer dagligen och gör omläggningar av bandage, städar, tvättar mm. Jag har det därför bättre än många i Sverige som är i samma situation.Jag har inga tankar på att flytta hem, även om längtan och min kärlek till Sverige är enorm. Jag har mycket god kontakt med både familj och barn, Får ofta besök av dem, men jag reser hem minst en gång per år, då jag besöker så många av mina anförvanter som möjligt.

Är EN BACKABUSE BERÄTTAR en andra del av tre kanske..?

Det kan hända. Jag har fått en del förfrågningar. Jag tänkte att denna andra bok är den sista jag skriver när det gäller dokumentärer. Men kanske dyker det upp en eller annan händelse som jag kan skriva om.  Jag publicerar annars lite material på FB, Bland annat på min egen sida, Lennart Krigare backabuse, eller Lennarts glada sida..

Jag kommer att ha ett trettiotal böcker med mig vardera av En Backa buse berättar och En Sjöfartslegend. De kan köpas via Kirsebergs Allehanda till ett något lägre pris än på nätet.Hör av er till sidan!

——————–

Boken  EN BACKABUSE BERÄTTAR finns att köpa på diverse sajter på nätet. Här kan man läsa några sidor ur boken i förväg.

————————————————

Läs gärna om en skoldag 1953

Läs gärna om en midsommarafton 1947

Läs gärna om julen 1947

Kirsebergs Backabusar

Till minnet av Hedbergs Bil

Speedway i Arlöv 1951

Backanatten 2019

Backanatten 2019 bjöd på en regnig kväll; folk skyndade med paraplyer överallt för att komma  torrskodda fram till årets olika event på Kirseberg: allt från Sege Park  via Kirsebergsstaden till Lokstallarna.

 

SEGE PARK

Visionen om Sege Park

Kirsebergs Allehanda började kvällen redan på eftermiddagen med att besöka Sege Parks’ utställningshall på Ekocentret. Där visar man upp visionerna inför byggandet av bostäder. Länken går till ett mer ingående inlägg om det hela.

 

 

Jan Kirkegaard

KIRSEBERGS EGEN SALVADOR DALI

Beijers Parks Café har öppet på helgerna.

På Beijers Parks café hängde JAN KIRKEGAARDs surrealistiska tavlor på rad. Med en känsla av att vara i det omedvetnas hotfullt mystiska labyrinter stannade Kirsebergs Allehanda inte alltför länge där.. kan ses där ett tag.

 

 

ETT HÄFTE OM KIRSEBERGS HISTORIA

Föredrag av Stefan Ersgård

På biblioteket gavs bl a ett intressant föredrag av Stefan Ersgård med bilder på Kirseberg från ovan inför utgivningen av områdets historia. Läs mer här i ett separat inlägg. Häftet kommer att delas ut till alla hushåll i området Kirseberg/Segevång troligen före jul.

 

ÖRESOUND BIG BAND

Öresound Big Band

En pärla i år, liksom förra året, var storbandet Öresound Big Band som spelade jazz så det svängde om det. Kirsebergs Allehanda fick höra att de repeterar 19.30 i Kirsebergssalen varje måndag och att det var ok att komma och lyssna..

 

 

NÖJESKVARTEREN

Väl tillbaka i nöjeskvartern var det mingel till höger och vänster och promenad mellan MÄSSINGSHORNET och det nyöppnade NAZAR. Många vill känna in den nya atmosfären där  t ex alla vår MAGDA som dansade loss.

Magda ”in action”

 

Ett stort TACK till  JAN och EVA  m fl för en sån fin Backanatt!

Delningsvisioner på Sege Park

Under Backanatten 2019 kunde man besöka utställningshallen på Ekocentrat i Sege Park för att informera sig om de kommande planerna samt samtala med Malmö Stad och byggherrar på plats.

Redan på Östra Fäladsgatan möts man av ett antal uppställda

Informationsmontrar vid Östra Fäladsgatan.

montrar med information om det som kommer att ske fram till 2025 då allt beräknas vara klart. Naturligtvis kan man också läsa detta på Malmö Stads sida om Sege Park. 

Väl framme börjar Kirsebergs Allehanda att samtala med Annika BLomquist, kommunikatör för Malmö Stad. Hon berättar att någon gång 2020-2021 kommer det första spadtaget för byggandet av husen att ske. Redan har man rivit vissa byggnader samt grävt för vatten och avlopp.

UPPDATERING: 10 mar 2020 första spadtaget!

Annika Blomquist, kommunikatör för Malmö Stad.

2000 NYA INVÅNARE

– Vi ser att redan 2021 kommer det att bo 1000 personer på Sege Park. Totalt kommer det att bo 2000, berättar Annika Blomquist. För den som vill få information rakt hem i emailboxen så kan man kontakta mig på annika.blomquist@malmo.se så skriver jag upp namnet på en emaillista för utskick!

Hon ger mig ett antal informationsblad att läsa vidare men berättar att i en dialog med 13 byggherrar försöker man bygga ett socialt hållbart område med en delningsekonomi. Man ska dela på gemensamma ytor, möbler såsom stora otymliga bord att använda vid fester, cyklar mm.

VI VILL MOTVERKA ENSAMHETEN

Området kommer att bestå av blandade bostäder: hyresrätter, bostadsrätter, ett kollektiv RÖDA OASEN, studentbostäder samt ett vårdboende i gamla Minneskliniken samt ett parkeringshus i trä. Dagis och skola finns redan på området men på min fråga om seniorernas plats på SEGE PARK överlämnar Malmö Stad ansvaret till privata aktörer och jag hänvisas till TALLFARMS FASTIGHETER s monter.

TALLFARM i sin tur berättar att de ska undersöka marknaden för ett trygghetsbaserat koncept där äldre bor i tvårumslägenheter med gemensamma ytor och en halvtjänst som ordnar fester och föredrag. – Vi vill motverka ensamheten, berättar de. Många äldre vill idag flytta till de städer där deras barn bor men ändå förbli självständiga. Vi kommer att skapa en hotellkänsla för den självständige senioren!

80% AV HYRESRÄTTERNA SÖKS VIA BOPLATS SYD

När jag frågar Malmö Stad om hur man ansöker till hyresrätterna berättar de att 80% av dem måste gå via BOPLATS SYD. Köpelägenheter får man söka på respektive byggherres hemsida.

Oscar Pelin vid miljöförvaltningen beskriver områdets förändring genom en tredimensionell karta.

Jag frågar också om husens storlek och får veta att  husen ska harmoniera med den bebyggelse man renoverar upp och som är tvåvåningshus. Högst fyra våningar kommer det att bli förutom MKB:s hus som blir något högre, troligen sex våningar.

Utställningen kommer så småningom att landa nere i centrum på Form och Design vid Lilla Torg.

Läs gärna ”Vi ser gärna ett museum på området!

Nu kommer turen till Kirseberg!

Journalist/författare STEFAN ERSGÅRD hälsade alla välkomna till en föreläsning på Kirsebergsbiblioteket på Backanatten 2019.

Han är där för att puffa för Malmös Förskönings- och planteringsförenings alster om Kirsebergs historia som troligen kommer ut före jul – eller efter nyår. Han berättar att ”Plantan”, som föreningen kallas lite skämtsamt, startade redan 1881.

Stefan Ersgård, journalist och medförfattare till boken Den okända staden

Föreningen har nu skjutit till pengar till ett projekt där man ska förse alla hushåll i Malmö med ett häfte om deras stadsdel. Hitintills har man ”gett ut” två häften: Rosengård och Limhamn. Nästa kommer alltså att bli Kirseberg. Den därefter blir Lorensborg/Kroksbäck.

– Vi har för avsikt att gå igenom alla Malmös stadsdelar, fortsätter han medan han visar Kirseberg från en ovanlig vy: en fotograf står på Sydsvenskan tak och zoomar in stadsdelen från ovan. Det tar en stund innan man placerar kända byggnader rätt såsom Vattentornet, Kirsebergsfängelset och Beijers Park.

Restaurang Malvia på Kirsebergs torg.

Han berättar lite om ”förstadens” historia till sina diabilder. Östra Sjukhusets historia kan han extra väl då han är medförfattare till boken DEN OKÄNDA STADEN ur vilken några av Sege Parks nya gator fått sina namn.

Ur boken Den okända staden har namnen hämtats till nya Sege Park.

När någon frågar om man kan få fatt i andra stadsdelar än sin egen svarar han att alla bibliotek kommer att ha häften för hämtning men att just din egen stadsdel kommer i brevlådan. Så nu är det bara att vänta och se om jultomten kommer före jul eller efter!