Bulltofta flygfält

Tillhör Pether Larsson

Bulltofta flygplats trafikerades mellan 1919 och 1972. Flygplatsen skapades för att underlätta post¨- och passagerartrafiken mellan Malmö och övriga Europa. Här ser man den allra första hangaren som stod klar i september 1923.

Företaget AB Aerotransport – ”ABA” kom att sköta ruljansen från 7 september 1924. Linjerna skulle trafikera Stockholm- Helsingfors samt Malmö – Hamburg. Med i planerna fanns även Köpenhamn och Warnemunde i Tyskland. 1 juli 1939 övertog Kungliga Luftfartsmyndigheten ansvaret för flygtrafiken från Malmö Stad och ABA.

När den landbaserade flygtrafiken från Stockholm startade 1936 kom Bulltofta in i ett lugnare tempo till dess flygvapnet 1940 etablerade flygfottiljen F10 på fältet. Den blev kvar till 1945 då den flyttades till Ängelholm. 1940 lokaliserades även en flygreservskola för flygvapnet till Bulltofta. Andra världskriget resulterade för Bulltoftas del att många nödlandade från olika länder, främst plan från USA, men även bl a ett flertal tyska.

Mellan 1954 till sent 60-tal var Bulltofta fundamental för utvecklingen av svensk charter.

Ur CARTE POSTALE DE BULLTOFTA

 

Bulltofta flygplats och charterresorna

Minnen från Bulltofta Flygfält