Malmö-Simrishamns Järnväg, MSJ.

Östervärns station. Malmö-Simrishamns Järnväg, MSJ Stationen uppförd 21/12 1892 och nedlagd 1/1 1992. Spåren började rivas 1995. Huset är rivet sedan länge. Man körde med ånglok in på 1960-talet.

Rondell på Lundavägen vid järnvägsövergången som th går vidare in på Östervärns station järnvägsstation i Malmö 1951. Lundavägen i riktning Kirseberg

 

 

 

 

 

 

Sveriges enda väpnade tågrån inträffade på just denna järnväg 1907, på tåget mot Genarp, mellan Staffanstorp och Djurslöv. Två män sköt postiljonen men åkte fast. Postiljonen säga ha överlevt i 40 år med kulorna i huvudet.

Morgontåget. MSJ Lok 33