En idyll – eller? (1946)

Ur ”Hundra år av frigörelse” : en Kirsebergshistoria i praktik och teori / Klas-Göran Karlsson. Rapport, Lunds universitet, Lärarhögskolan i Malmö ; 16

Ur Bostad 1  1946