En dag på vagnverkstaden

Jernhusen anordnade en eftermiddag nere på ”Lokstallarna” med diverse inslag. (Se lokstallarna.com för helheten.)

Kirsebergs Allehanda höll sig till den historiska översikten samt framtiden för området.  Fem lokala förskolor hade också gjort  en utställning utifrån barns önskan om området.

Daniel Johansson, Malmö Innovationsarena
Från en förskola i Kirseberg

”BARNEN ÄR DE NYA RÄTTIGHETSBÄRARNA”

Den som säger detta Daniel Johansson från Malmö Innovationsarena. Barnkonventionen 2020 kommer att göra barn till ladstadgade rättighetsbärare, berättar han. Som ett led i detta bjöds 100 förskolepedagoger in under hösten 2018 för att sätta sig in den pågående omvandligen av området. Väl hemma hos förskolebarnen igen omsattes detta i ett antal projekt där barnen föreställer sig  järnvägsområdet som de vill ha det.

-Det har blivit spin-off-effekter av detta, fortsätter Daniel entusiastiskt. Nu bjuder de in oss i sin tur! 🙂 Det är mycket givande. Barn har många gånger mycket bra idéer om saker och ting.

 

 

”MASKINSLAGET TEGEL och SIMRISHAMSFOG”

Under det historiska föredraget får vi lära oss om både historiska

Bengt Wahlgren

datum liksom byggnadskonst och arkitektur. T ex Simrishamnsfogen var från Simrishamn där gruset var grovkornigt, därav det speciella utseendet av fogen.

Lokstall nr 11

Bengt Wahlgren som jobbar med byggnadsvård berättade att området byggdes mitt under brinnande krig; 1913 kom redan portvaktshuset. Vagnverkstaden byggdes mellan 1917-1919. Det var ett stortslaget projekt där ytan är jämförbar med 5 ICA Maxi affärer, Det kostade 1, 1 miljarder i dagens penningvaluta.

Stort som 5 ICA MAXI. Som mest jobbade det 1 500 personer. Matsalen tog ledigt 250-talet sittande gäster. Folke Zetterwall ritade huset.

Själva stålkonstruktionen till vagnarna byggdes på Kockums men inredningen och målningen gjordes på VAGNverkstaden förutom reparation och underhåll.

Själva LOKverkstaden låg där nu bussarna håller till och revs på 80-talet.

Bengt Wahlgren har tidigare skickat två utförliga dokument till Kirsebergs Allhanda och vill man fördjupa sig kan man gå till ett tidigare inlägg som heter   Där rälsen slutat sjunga

 

”5 000 BOSTÄDER och 4 000 ARBETSTILLFÄLLEN”

Modell över området. Vita huskroppar är de nya.

Nästa föredrag handlade om områdets framtid. Lars Böhme berättade först rent allmänt om skillnader mellan olika planer för att sedan gå in på planerna för Södra Kirseberg.

Man beräknar att ca 5 000 nya bostäder kommer att byggas både i form av högre hus som passar in vid Ellstorpsområdet och i form av lägre hus på denna sidan järnvägen. Det planeras också för två nya grundskolor och 8 nya förskolor.

I och med det kommer Södra Bulltoftavägen att bli den centrala genomfartgatan och buss 4 kommer att gå där. Det är beslutat.

 

Vid frågestunden efteråt kom en del andra frågor upp t ex behovet av parkeringsplatser till dagis. Som det är nu på många ställen i staden så skapas det ett irritationsmoment mellan boende och dagishämtande föräldrar då de parkerar lite var som helst.

Här menade Lars Böhme att man vill minska bilåkandet rent allmänt i stan och vill bygga för att folk ska ta allmänna kommunikationsmedel istället för bilen.

De båda föredragen var välbesökta.

En annan fråga var om den huskropp som kommer att bli ganska hög i början av Södra Bulltoftavägen/ Nobelvägen. Det frågades också om hyresrätter kontra bostadsrätter. Där svarade Lars Böhme att eftersom Malmö Stad inte äger marken kan man inte tvinga fram en viss blandning men han hoppades att det skulle bli av båda sorterna. Någon undrade över bussområdet. Det kommer också att ingå i omvandligen , berättade han

Lars Böhme avslutade sitt föredrag med att säga att man kan skicka in synpunkter till stadsbyggnadskontoret fram till 31 maj.

Överallt påmindes man om  det gamla – om en tid som flytt. Många ord sas om att det gamla kommer att bevaras och det får vi innerligen hoppas. Nya, stela, opersonliga glaskuber till hus är inte vad folk önskar sig idag..

Läs gärna och se fler bilder från området i reportaget Två eldsjälar har landat

För den som missat info finns ytterligare ett möte nere i stan den 28 maj. https://www.facebook.com/events/666568463787043/