vattentornetkirsebergfrånlots1

Kirseberg Vattentorn sett från Lotshamnen på 1870-talet. Byggnaden skulle legat en bit bakom Centralstationen av idag. Här kan vi se de vida markerna som omgav Kirseberg på den tiden. Bild: gåva från Malmö Stadsarkiv