Norra Ellstorp – samrådsmöte 28 februari 2019

Stadsbyggnadskontoret bjöd in berörda boende och intresserade till ett samrådsmöte på Entré i vanlig traditionell ordning, dock med ett viktigt undantag: marken det ska byggas bostäder på i detta fall tillhör inte Malmö Stad utan JERNHUSEN. Detta innebär att Malmö Stad inte kan påverka processen som annars brukligt.

Mötet hölls på Entré.

DANIEL EKLUND från stadsbyggnadsnämden, som höll i presentationen, framförde dock att alla synpunkter som framförs på mötet/ i skriven form, går vidare även till JERNHUSEN.

Området det handlar om är den stora hundrastplatsen mellan järnvägen och nuvarande ELLSTORP. Det finns nu ett färdigt byggnadsförslag för området som man kan ha synpunkter på fram till 15 mars.

FRÄMST ETT BOSTADSOMRÅDE
Lite av det intressanta som presenterades är att det mot Södra Bulltoftavägen kommer att byggas ganska högt för att sedan minska i antal våningar in mot området. I dessa främre hus kommer det även att finnas plats för en del kontor och affärer. Mot järnvägen kommer även ett parkeringshus att finnas för de boende, där ytan också kommer att användas för ”gröna” ändamål mm. Huset kallas därför ett ”multihus” på kartan.

Södra Bulltoftavägen kommer att breddas och få busslinje 5. En bussterminal MALMÖEXPRESSEN kommer att byggas 2024 nära Östervärns station.

Processens gång

JERNHUSEN ÄGER FRÅGAN
Ca 700 lägenheter totalt kommer det att byggas. Tyvärr kan inte Malmö Stad kräva hyresrätter men hoppas ändå att Jernhusen delvis tänker åt det hållet. Diverse grönområden är inritade och delvis bevarade som ett stråk över området: en hundrastplats kommer att finnas i bortre delen. Målet är att jobba in så mycket grönt som det bara går, säger DANIEL EKLUND, då östra Malmö lider av underskott till skillnad från västra Malmö.

AKTIV DISKUSSION OM GENOMFARTSTRAFIK I ELLSTORP
Trafikfrågan blev en fråga som debatterades återkommande under kvällen. Här var det Ellstorpsbor som befarande att deras nu mycket lugna område skulle komma att bli en genomfartsled för de nya bilburna boende och för dagishämtande föräldrar. Ett nytt dagis är nämligen också inplanerat i området.
– Situationen är svår som den redan är, sa en man som bott där länge. Ellstorp byggdes på den tiden när det var få och mindre bilar. Dessutom ska den förskola som redan finns byggas ut. Idaborgsgatan kommer att få ett kraftigt ökat biltryck om man låter trafik strömma igenom obehindrat.

GÅNG/CYKELTUNNEL
Elltorpsbor såg dock inte något problem med ökat cyklande och gående i området som den planerade gång/cykeltunneln kommer att innebära mellan Kirseberg och Ellstorp utan välkomnade den öppningen.

DANIEL EKLUND avslutade med att säga att planen är öppen för förändringar så långt Malmö Stad kan påverka och trodde att den skulle vara slutspikad framåt jul 2019.

Mellan 1 mars och 31 maj ställs ett annat planförslag ut: den för hela området Södra Kirseberg/Östervärn. Först på Kirsebergsbiblioteket och sedan nere på Malmö Stad.  Du kan  framföra dina åsikter via www.malmo.se/fopkirseberg

Stöd gärna det ideella arbetet genom att swisha en ”tjuga” till 0708268421