Gert Isgren minns handlarna i gamla Kirseberg

(Foto överst: Karin och Kurt Pålsson startade speceriaffär 1924 där nu Socker&Kanel ligger )

För några år sedan skrev PER LÄNGBY en essä ”Lokalsamhället tur och retur” på Malmö högskola som delvis bygger på en intervju med Gert Isgren på Källargatan 12 och hans minnen från alla de butiker och verksamheter som fanns på Backarna på 50- och 60-talen. Han har här sammanställt det som berör just de gamla handlarna för Kirsebergs Allehandas räkning. Vi tackar!:

Kirsebergsgatan 4 som PER LÄNGBY ägde under några decennier och som på den ”gamla” tiden ägdes av Kirsebergs egen fiskargumma.
Gert Isgren, taget 1972 av familjen Thagaard på baksidan av Källargatan 14.

”Fram till mitten av 60-talet höll de på, ett dussin handlare av specerier, grönsaker och charkuterier i några få kvarter i Kirsebergsstaden. Tillsammans med sillagumman på Kirsebergsgatan 4 täckte de in behovet av dagens nödtorft för invånarna på Backarna. Det är inte så länge sedan. Doften i gummans rök i ett av uthusen vilar ännu kvar. Själv stod hon modell för statyn på Södra Fisktorget i Möllevången.
Sägs det.
Gert Isgren minns dem allihop. I 76 år har han bott med utsikt mot Kirsebergsgatan åt ena hållet och Källargatan åt det andra, i ett hus som hans föräldrar köpte på 30-talet. Under hans uppväxt fanns här vid sidan av livsmedelshandlarna tillverkare av lampor och lampetter förutom tapetserare, urmakare, plåtslagare, skrothandlare och försäljare av kol och briketter, hantverkare som byggde kassaskåp och konstruerade lås samt frisör, langare, blomstergrossist, tobakist och skomakare – en avig typ, minns Gert.

Järvsötroll och Bantam-robot

Här fanns också grönsaksgrossisten som fyllde två järnvägsvagnar till Stockholm i veckan, skyltdocksmakaren som levererade till KappAhls alla butiker, en mekanisk verkstad som reparerade

Kirsebergsgatan 27 Foto av Per Längby

maskiner till Mazetti, en annan med svarvar och fräsar, en butik för garn och broderier, en verktygsmakare som arbetade i plast, ett sliperi och en man som tillverkade Järvsötrollet – allt i några få kvarter som omgärdas av Lundavägen, Norra och Södra Bulltoftavägen och Solgatan i Malmö.
Högst uppe på åsen, på Maltgatan, satt en man och gjorde mallarna till Bofors pansarvärnsrobot Bantam. Men allt – utom Solidar som blev Konsum – tog slut på 60-talet.
”Det var väl Wessels och Ikea som ersatte”, säger Gert.
Wessels stormarknad i Jägersro invigdes 1962 och vid gränsen mot Arlöv etablerades Ikea fem år senare. De friade till det nya, bilburna folket. Mellan 1945 och 1960 ökade antalet bilar i Sverige från 50

Kälalrgatan 7 Foto av Per Längby

000 till omkring en miljon. Nu ägde sju av tio hushåll ett kylskåp mot ett fåtal ett decennium tidigare. 1975 ägde varannan malmöbo en bil. Folk var inte längre beroende av dagliga besök till mjölkbutiken på hörnan på Källargatan 7.

Medelklassen tog över

Jag har själv känt doften av rökt fisk i sillagumman Perssons lilla rökeri. I nära två decennier ägde jag och Kristina det lilla gatuhuset, byggt 1863. Medelklassen tog över husen i Kirseberg, ett efter ett. De gamla backaborna lämnade fukten och trångboddheten för luft och ljus i miljonprogrammets huslängor. Journalister, lärare, konstnärer, arkitekter och socialarbetare flyttade in och började rusta upp de gamla husen, som i sista stund räddats undan den saneringsepidemi som skövlat innerstaden.
Husen räddades men lokalsamhället – där arbete, bostad, fritid och butik var nära grannar – gick i graven. I spåren av räddningsaktionen bildades kulturföreningen ”Vi på Backarna” i Kirseberg, men lokala försök att återuppta grönsaksförsäljning – som den i en källarlokal på Solgatan – föll på samma ointresse bland de nya backaborna som det till slut gjort för de ursprungliga.

Kirsebergsgatan 12 Foto av Per Längby

Självbetjäning och stormarknader

Detta var en process som pågick i hela landet. Självbetjäning började ersätta manuell betjäning redan på 50-talet, understödda av nya förpackningsformer som Tetrapak och djupfrysning. Butikerna blev större liksom konkurrensen när bruttoprissystemet, som innebar att tillverkaren bestämde varans pris i butiken, avskaffades i mitten av decenniet. Under 60-talet tillkom fler och fler stormarknader i städernas ytterkanter, öppettiderna förlängdes och det blev ett folknöje att ta bilen till marknaden på helgen. Antalet livsmedelsbutiker halverades och försäljningen fördubblades.
Under den krympande ekonomin på 70-talet minskade expansionen samtidigt som lågprisvaruhusen tog över tömda industrilokaler i städernas periferi och varuhusen i centrum tappade kunder. Trots en växande kritik mot de miljömässiga konsekvenserna av omstruktureringen, såväl i form av avfolkning av landsbygden som i försämrad service i stadskärnorna, underlättades etableringarna av den nya plan- och bygglagen (PBL) 1992, som delvis gick emot de höjda etableringskrav som ställdes på kommunen i PBL 1987. När kraven åter skärptes 1997 hade de flesta kommuner redan kapitulerat för de liberala spelreglerna. Lund och Malmö höll länge emot, men till slut fick Nova Lund och senare Emporia i Hyllie etableringstillstånd. Trycket från omgivande kommuner och deras nytillkomna köpcentra vid den egna kommunens gräns blev för stort. Fjärrsamhället hade slagit ut närsamhället.

 

Korngatan 10-12 Foto av Per Längby

Alltid färska varor
Många, både till höger och vänster, omfamnar den nya tiden. Chipspåsen och snusdosan finns ändå nära till hands i Folkets Livs på Vattenverksvägen eller i någon av alla de andra jourbutikerna som staplar tvålitersläsk på höjden utanför sina entréer. De som protesterat räknas som verklighetsfrämmande. Ett rikt sortiment i de maximerade köpladorna ställs mot forna tiders mer sparsmakade utbud. För vad fanns det egentligen att välja på hos Johanssons speceri- och blomsteraffär på Vattenverksvägen 13, granne med dess jourhavande efterträdare på nummer 15?
”Det var klart begränsat”, medger Gert Isberg. ”Men alltid färskt! Bönderna häromkring levererade grönsaker och rotfrukter var och varannan dag.”
Medelklassen tog över på Backarna. Kulturföreningen håller liv i den gamla gemenskapen. Det bakas och hamras i kvarteren; bagaren bor vägg i vägg med finsnickaren. Piptillverkarna gör succé på den internationella marknaden och restaurangerna erbjuder jazz och quiz. Men skorstenen till sillagummans rökeri är sedan länge riven och rullebören ställd åt sidan. Ingen tog över de små matbutikerna. Westerholm, Persson och Johansson stängde för gott.
”De blev gamla och slog bara igen”, konstaterar Gert Isgren.
Men kvartersstaden med sina mötesplatser och grannskapsgemenskap står trots allt kvar ute på Backarna, till skillnad från på Öster och i Lugnet där grävskoporna raderade ut alla de rumsliga förutsättningar som gör Kirsebergsstaden levande.

Kälalrgatan 12 Foto av Per Längby

Per Längby
(Artikeln är ett utdrag ur en essä publicerad vid Malmö högskola, Lokalsamhället tur och retur, januari 2017.)

Kredit på kredit
Affärerna är borta nu, liksom många av de gamla backaborna. Andra har flyttat in. Men vad var egentligen sämst med att växa upp på Backarna, Gert?
”Det var allt singel. Alla svåra skrapsår man fick när man föll omkull i lekarna.”
Ända in på 70-talet levde några av småbutikerna kvar. När krediten sas upp i den ena butiken kunde man gå till nästa och få en ny.
”Men när måndagen kom var man tvungen att betala av, och då började allt om på nytt. Och så kunde man hålla på”, berättar Gert.
På Vattenverksvägen 4, låg en butik som inte gav kredit. Det var den kooperativa kött- och speceriaffären Solidar, som motsatte sig rundgången av obetalda skulder. Kooperationen finns kvar än i dag, nu som Konsum uppe vid torget.

Torngatan 2-5 Foto av Per Längby

 

 

 

Här är adresserna som Gert Isgren minns:

Vattenverksvägen 2 Svenska Metallverken Lampetter och lampor
Vattenverksvägen 3 Tapetserare Slyter Klädde om möbler, sydde gardiner
Vattenverksvägen 4 Solidar Speceri- och köttaffär, i källaren en stenmangel som kunde hyras per timme.
Vattenverksvägen 6 Bilverkstad Förutom verkstad försäljning av ved, kol och briketter
Vattenverksvägen 7 Färgfirma
Vattenverksvägen 8 Häften bostad, hälften kontor, samma ägare som till nr 6. Tillverkning av kassaskåp och lås i källaren.
Vattenverksvägen 10
”Tvillingahusen” Frisör i ena huset och skomakare Åkesson i det andra. I övrigt lägenheter. ”I en av dessa såldes sprit på söndagsmorgnarna.”
Vattenverksvägen 13,
nuvarande tegelborgen Johanssons speceri- och blomsteraffär ”Jobbade där och bar hem mat till tanterna och hämtade sill i källaren.”
Vattenverksvägen 18 Dinessons köttaffär Affärens slakteri låg i tre garage på Källargatan 11.
Vattenverksvägen 20 Dahlströms garn- och sybehörsaffär
Vattenverksvägen 22 Pålssons speceriaffär Byggnaden byggd i ett U. ”Man fick gå över gården för att komma till butiken.”
Kirsebergsgatan 30
( i dag Mässingshornet) Skomakeri in på gården ”Skomakaren var en avig man med träben.”
Vattenverksvägen 20 Nordströms tobaksaffär Låg på hörnet till Källargatan.
Vattenverksvägen 15B Godiskiosk ”I en liten trähodda som drevs av Hägg som var läsare och hade haft engelska sjukan.”
Torngatan 2, 3, 4 a b c d och 5 a b Plåtslageri Nordkvist
Torngatan 5 Speceriaffär ”Den låg i källaren och var mycket liten.”
Maltgatan 5 Gabrielssons bilskrot Skrotade mest lastbilar.
Maltgatan 5, 7 och 9 Svebak, som ersattes av Malmö Flygindustri, MFI ”Här tillverkades mallar till roboten Bantam 80.”
Korngatan 10, lager i garaget på Korngatan 4 Skyltdocksfabrik Tillverkning av skyltdockor och affärsinredning till bland annat KappAhls alla butiker.
Korngatan 12 Mekanisk verkstad i gårdshuset Tillverkade kaffekvarnar och reparerade maskiner till Mazetti.
Korngatan 9 Grönsakshandel ”Westerberg hade en lastbil och lastade två järnvägsvagnar i veckan till Stockholm.”
Sandgatan 2B Nordkvist plåt Garage och lager
Sandgatan 5A och 5B Skyltdocksfabrik Fabrik på andra våningen, bostad, kontor och verkstad på bottenvåningen.
Källargatan 5 Engfelts besprutningsmaskiner På nuvarande Kalles plats.
Källargatan 7 Westerholms speceri- och mjölkaffär Entrén till butiken låg i husets hörna mot Sandgatan.
Källargatan 12 Sture Anderssons mekaniska verkstad Motorcykelverkstad på andra våningen och verkstad med svarvar och fräsar.
Källargatan 11 Dinessons slakteri Inrymt i tre garage.
Kirsebergsgatan 1 Hedlunds grönsaksaffär Butiken höll sig med två lastbilar.
Kirsebergsgatan 4 Sillatanten Persson Rökeri i ett av uthusen.
Kirsebergsgatan 12 Verktygsmakare i plast Ägaren hette Silver
Kirsebergsgatan 13 Garn- och brodeributik Drevs av U Isgren
Kirsebergsgatan 14 Blomgrossist och skrothandel Blomkvist drev firman.
Kirsebergsgatan 16 Tillverkning av Järvsötrollet i gårdshuset, sliperi i gatuhuset Y Persson
Kirsebergsgatan 27 Speceriaffär
Norra Bulltoftavägen 21 Uraffär N Lans

Stöd gärna det ideella arbetet genom att swisha en tjuga eller mer till 0708268421