”Backatorget” 1971 – 1972

Backatorget låg till höger om blomsteraffären på Vattenverksvägen, rakt över gatan mot Kirsebergs Torg.

Lars Gudbrand tog dessa foton och gav Kirseberg News tidigare tillåtelse att publicera dem. Det vore intressant med mer info om varför detta torg fanns och hur länge.

Foto: Lars Gudbrand

 

Foto: Lars Gudbrand