”Om du slår barnet med ris, behöver du inte dräpa honom”

Följande är ett tal som kyrkoherden för S:t Petri församling  Anders P. Gullander höll vid avrättningsplatsen den 15 mars 1820 i Rörsjöstaden: