Från gymnastikbänk till Kirsebergs kyrka

Foto: Berndt Johnsson / Malmö Museer

När S:t Pauli församling tillkom 1883 blev Kirseberg en del av den församlingen.

Från sekelskiftet 1900 höll man andaktsstunder i Gamla Kirsebergsskolan. Man satt på gymnastikbänkar under ganska primitiva omständigheter.

Våren 1915 skänkte en församlingsbo 10 kr som grundplåt till ett kapell. Först 1925 blev det en realitet då konsulinnan Anna Sederholm skänkte en tomtplats.

Med hjälp av frivilliga arkitekter kunde så ett kapell byggas som stod klart i slutet av 1927.

Trettondedagen 1928  kunde byggnaden invigas – det är i år 90 år sedan.

Vid den nya församlingsindelningen 1949 blev Kirseberg en egen församling – nästa år blir det 70 år sedan.  Då förvandlades kapellet till en församlingskyrka och är det fortfarande idag.

1995 skrevs följande om INA HERSLOW och hennes mångåriga arbete om Kyrkliga Förbundet: