”Den där Förändringens vind som alla talar om”

Ibland alla gamla tidningsklipp som Kirseberg News hittat finns följande som beskriver rivningen av Hagtorps koloniområde april 1996 ; till ingen nytta verkar det  då det snart gått  22 år på dagen sedan dess. Numera används området som hundrastplats.

I januari 2018 togs dock första spadtaget till Rosengårds station http://www.newsoresund.se/nu-ar-byggandet-igang-av-station-rosengard-i-malmo/

Det innebär i sin tur att framtiden närmar sig Östervärns station som ska vara med i att binda ihop östra och västra Malmö. Det måste ske innan andra söndagen i december i år om man ska komma med i  nästa års tågtidtabeller för Europa, för de  ändras just då varje år.

Vid Östervärns station ligger också Lundavägens koloniområde, Malmös äldsta. Striden om dess vara eller icke-vara har böljat fram och tillbaka genom åren och verkar fortsätta. Det senaste som går att läsa på deras kampanjsida ”Rädda Lundavägens koloniområde” på FB är  efter ett möte med Malmö Stad  den 8 dec 2017 : ”Fortsatt ovisshet. Vårt nuvarande arrende löper till 31/12 2018, sägs det inte upp ett år i förväg förlängs det med 5 år. Kommunen har inte antagit en detaljplan för området än, men planerar för förändringar inom 5 år. Därför säger de upp vårt nuvarande arrende och upprätta ett nytt avtal som sträcker sig över 3-4 år”.

Skånska Dagbladet skriver den 13 december 2017: ”I nästa vecka inleds förhandlingar med föreningen för att skriva ett kortare avtal på cirka tre år och erbjuda kolonisterna en flytt av kolonierna till ett nytt koloniområde på Bulltofta.”   http://www.skd.se/2017/12/13/historiska-kolonier-flyttas-till-bulltofta/

Gruppen Rädda Lundavägens koloni skriver 20180220: ”Nu har vi skrivit på ett nytt arrendeavtal som löper fram till 2021”.