”Slottet i saknadens dal”

Ewy Wramell f. 1927 från Solgatan, Kirseberg berättar om sin barndom i ett häfte kallat ”Tid att minnas”. Endast  de första par sidorna återges där hon berättar om huset och dess grannar bla Calle Westergren.

Ewy finns inte längre ibland oss men hennes dotter Kerstin Wramell Lundin har gett tillåtelse till kopiering. Häftet i sin helhet kan lånas på Kirsebergsbiblioteket. Tyvärr vet jag inte vilken sida om Vattenverksvägen hon menar när hon skriver att hon kommer från Solgatan. Det enda foto jag också hittar är det ovanstående. Foto: Berndt Johnsson / Malmö Museer