”Folk kom, liksom uppvaknade; det var väckelse i Östra salen”.

Immanuelskyrkan  fyllde 100 år 1966. Då skriver August Munthell en bok om 100-åringen.

Östra salen, Vattenverksvägen 24 ( inne på gården)

Evangelisk Lutherska Missionssällskapet i Malmö startade på Köpenhamnsvägen 3

men fick en filial på Backarna 1904. Då byggdes missionshuset här som senare övertogs 1962 av andra samfund.

Idag ett öde och övergivet hus med spruckna fönsterrutor.

 

Den inre porten till Östra Salen