Den siste hästhandlaren på Kirseberg

Här får vi höra Otto Nilsson alias ”Buller” visa de sista resterna av gamla Backarna: den 80-åriga kåkstaden bakom kyrkan och ner mot Österhus . Den ska snart rivas (1975) och Buller och hans vänner blir husvilla: