”De delade med sig av det bästa de ägde, varandra. Det fanns en livskvalité som kanske endast den fattige förstår att uppskatta.”

En okänd författarinna född 1927 skriver om ett nu försvunnet Backarna på gott och ont. Hon minns en livskvalité i fattigdomen som nu är borta. Klicka en gång för större text, en gång till för ännu större.