”En skål för Backarna!”

Signe, Sven, Kalle och Lorenz, barn från sekelskiftets fattiga förstad, berättar.