”Än hör jag sången klinga”

Greta Larsson  växte upp på Kirsebergsgatan  i början av seklet. Nu gör hon ett återbesök och vandrar ”knadderstenarna” igen och minns en tid genom ett skimmer trots fattigdom och umbäranden. Tyvärr måste man byta ”blad” då texten går i kolumner. Bilden kan förstoras två gånger.