”Den borgerliga kvinnan är moraliskt överlägsen”

Annons i Sydsvenskan 1926. Observera titeln ”fröken”.

Vid 1800-talets slut och början av 1900-talet ansåg man att kvinnan, främst den borgerliga kvinnan, var moraliskt överlägsen mannen och att endast de kunde handha barnen på  barnkrubborna som växte fram i spåren av den tilltagande industrialiseringen. Arbetarkvinnorna var ju tvungna att lämna bort sina barn för att försörja sig inom industrin.

Det fanns ett stort överskott, generellt sett, av kvinnor i spåren av emigrationen som fick försörja sig själva. Detta gällde också den borgerliga kvinnan men hon kunde ju inte  arbeta inom industrin. Istället ansåg man att arbete med barn skulle passa henne och utveckla henne inför hennes framtida äktenskap.  Kurser anordnades där ”fröknarna” lärdes upp att ta hand om arbetarkvinnornas barn.

Ett av dessa ställen  var Malmö Östra Barnkrubba som låg vid Lundavägens McDonalds av idag på adress Lundavägen 26/ Midhemsgatan 2 (En gata som idag är borta.) på vänstra sidan om Midhemsvägen (en avstickare från Lundavägen)  På höger sida låg den Hjortska villan med namnet Midhem. Midhem övertogs av stiftelsen Malmö Hemgårdar. Där fanns många olika verksamheter bl.a. fungerade det under en del av dagen som dagis parallellt med Östra Barnkrubban. Midhem lär senare ha fungerat som hem för alkoholberoende innan den revs för motorvägsbygget. ”Autostradan” invigdes 8 september 1953.

Foto: Okänd fotograf / Malmö Museer

 

Initiativtagare var Föreningen Malmö Barnkrubbor och genom en bazar samlade man ihop pengar till en byggnad i februari 1904. Malmö Stad sköt till tomten gratis.

Syftet var: ”Att till lättnad för utom hemmet arbetande mödrar mot en ringa avgift (25 öre per dag) om vardagarna mottaga och vårda barn från 3 månader till 7 års ålder. Då modern är sjuk eller andra ömmande omständigheter förefinnas, vårdas barnen, särskilt de späda, dygnet om i krubban.”

Från och med 1913 fick föreningens krubbor ett bidrag på 100 kr mer månad från Malmö Stad, samt fritt vatten, fri gas och electricitet. ”I övrigt bestridas omkostnaderna genom årsavgifter och frivilliga bidrag av kontanta medel, matvaror, kläder mm.”

Författaren Alice Lyttkens farmor sydde varje år en omgång kläder till barnen på Östra barnkrubban. I medeltal 60 barn gick där per dag under åren.