”Akta dig bara för Bulltofta tjur!”

Bulltofta by, en gång lika välkänd i skånsk folksägen (1434) som på den internationella arenan (1924), är idag blott ett ödsligt radhusområde i utkanten av Malmö.  När byn ombildades till gård,  under slutet av 1700-talet, blev det en av de största gårdarna i hela Skåne med sina 500 tunnland. Så småningom kom Bulltofta flygfält(1924) och bostadsområdet Valdemarsro att nagga i kanten av den och nu är det i stort sett ett radhusområde med ett intilliggande industriområde.

Men i skånsk folktro  skrämde man  barn och barn skrämde varandra med Bulltofta tjur och detta var utspritt ända  långt ner i sydvästra Skåne. Det kunde också lyda: ”vråla som Bulltofta tjur” ”rådda(böla) som Bulltofta tjur”. Tjuren förekom också i diverse folkvisor. Ingen känner  dock till upprinnelsen till det hela; kanske var det en stor tjur i Bulltofta by som skrämde slag på folk eller så är det en ordlek med ordet ”bull” som på engelska betyder ”tjur”.