När Östra Landsvägen blev Lundavägen

Lundavägen 1805

Det är inte vilken stadsdel som helst som kan skryta med att vara först med två slags vägar i Sverige, men Kirseberg kan! Dels en ”byggd” landsväg, dels en motorväg!

Östra Landsvägen, som den ursprungligen hette, var sedan gammalt en viktig länk mellan nordöstra Skåne och kusten. Nu blev den  landets första omsorgsfullt byggda landsväg. Den lades ut på 1840-talet under ledning av Carl Gottreich Beijer (1811-1898). Man hade vid tiden inget svenskt ord för den här sortens landsvägar utan använde istället det franska ordet chaussé, som syftar på att vägarna var belagda med kalk (franska chaux). 

1897 startade privata spårvagnar i Malmö. Östervärn fick sin hållplats 1890 och Östervärns station 1894. Nätet kommunaliserades 1905 och blev då Malmö Stads spårvägar. Först 1930 drogs den hela vägen till Rostorp! Läs följande inlägg om detta.

Ända fram till 1967 fanns det spårvagn i Malmö. Mer finns att läsa om alla linjerna på Wikipedia.

När bilen slog igenom blev Lundavägen på 1930-talet Malmös bilparadgata. Ett flertal bilfirmor och bensinstationer etablerade sig här.  Mer finns att läsa om dem via denna länk:

År 1952 passerade mer än 6000 bilar per dygn Lundavägen, som då var Sveriges mest trafikerade landsväg. Den var otillräcklig och ersattes 1953 med Sveriges första motorväg, kallad ”autostradan”.

 

Lundavägen
1900
Foto: Viktor Roikjer / Malmö Museer

I följande artikel skriver journalisten om staden troligen vackraste vy 1917:

”Då man längs Lundavägen närmar sig Kirsebergsstaden öppnar sig ett särdeles tilltalande perspektiv bortom kontinentalbanans stenviadukt. Ja, fråga är om inte denna punkt numera är ett av stadens vackraste partier sedan gatunivån genom sänkning av en del av backen utjämnats.… ena sidan de vackra egendomarna Saaris och Midhem m fl med deras yppiga och välvårdade trädgårdar innanför gatumuren och mittemot den Gerlachs park som sluttar ner mot gatan och bildar en utsida av Kirsebergsstaden. Själva gatan med väl lagda gångbanor och de dubbla spårvägsspåren inramade av trädgårdar och rankor av vildsvin stiger långsamt upp mot Kirsebergs huvudinfartsgata och är typen för en helt modern farled.”

Lundaväge1916 Avfotograferad av Alfred B. Nilsson / Malmö Museer.n 1916
Lundavägen, Almedal Foto: Berndt Johnsson / Malmö Museer

Lundavägen från Värnhem sett med sin röda spårvagnslinje