Poliskonstaplarna Svensson, Friberg och Nilsson utkommenderas till Kirseberg 1 oktober 1889

I följande artikel berättar reportern att  Kirseberg får en egen polisstyrka 1889. Området var länge osäkert för förbipasserande på väg till Lund och slagsmål och bråk förekom ofta folk sinsemellan. Många bråkstakar var slaktargesäller: Kirseberg hade 11 slaktare med sina bodar och diverse anställda. Bild ovan: Kirsebergsgatan/Slaktaregatan.

Författaren skriver:

”När beslutet om att det skulle förläggas polis till backarna blev bekant därute, hälsades detta sannerligen ej med någon förtjusning av oroselementen. Den 1 oktober 1889 skulle polisens utflyttning äga rum och gamla Kirsebergsbor kunna fortfarande berätta om de orgier som utspelades på natten dessförinnan, sista gången man tyckte sig ha sin fulla frihet. Ungdomarna tågade med dragspelsmusik genom gatorna, man skramlade och slogs och försökte rasa ut riktigt ordentligt.”

———–

Texten tar också upp bakgrunden till varför man säger Backarna i pluralis och inte ”Backen”:

”Användandet av pluralformen Backarna tarvar också måhända sin förklaring. Saken är den att ännu in på 1800-talet fanns det tvenne Kirsebergsbackar, skilda åt av landsvägen till Lund; lilla Kirseberget till vänster och stora Kirseberget till höger. När landsvägen blev gata någon gång på 1850-talet blev det mindre av de båda bergen nästan avjämnat och i våra dagar ser man inte mycket därav.”