”…Och keijsse dem en MaijGreffue..”

Det debatteras vad ”kirse” i områdets namn kommer ifrån. En förklaring är att det är danska för ordet ”körsbär”. Här följer den alternativa förklaringen till namnets ursprung som Kirsebergs Allehanda själv stödjer:

”Att keijsse” betyder ”att välja, utkora”. ”Berg” betyder ”backe” på danska. Det var det man gjorde på Kirseberget: man valde ut årets majgreve enligt en tradition som sträcker sig långt tillbaka i tiden bland hantverkare och skrån. ( se även historiska kartan över Malmö under omslagsbilden på  portalsidan gällande stavning ).

Seden omtalades redan på 1200-talet i England. Det finns skrivna spår av den i både Holland och Frankrike. Med tyska Hansan kom den till danska Malmö och omtalas 1549, återgivet ordagrant, i följande text:

 

Llewellyn Lloyd (1792 – 1876) från England reste runt i Sverige i sin ungdom och tecknade ned svenska seder i sin bok ”Svenska allmogens plägseder – En resa i Sverige” (1871). Här följer kapitlet om första maj och majgrevar i södra Sverige: