Gamla seder och bruk på Käjseberget

Hans Ulrik Isberg den yngre var Malmö stads förste stadsarkivarie. Han tjänstgjorde mellan 1903 och 1933. Han skrev bl a boken Häxboken (1916) där han redogjorde för både forntida brott och straff i allmänhet samt häxbrotten i synnerhet. Låna boken för att läsa mer om händelser i hela Malmö.

Kirsebergs Allehanda har tagit sig friheten att ur denna bok återge det kapitel som handlar om Kirseberg/Käjseberg eller ”Valbacken” som området egentligen borde heta..

Följ med på Valborgsmässobål och St Hansbål vid midsommar -förutom häxbålen förstås: