När Östra Landsvägen blev Lundavägen

Det är inte vilken stadsdel som helst som kan skryta med att vara först med två slags vägar i Sverige, men Kirseberg kan! Dels en ”byggd” landsväg, dels en motorväg!

Östra Landsvägen, som den ursprungligen hette, var sedan gammalt en viktig länk mellan nordöstra Skåne och kusten. Nu blev den  landets första omsorgsfullt byggda landsväg. Den lades ut på 1840-talet under ledning av Carl Gottreich Beijer (1811-1898). Man hade vid tiden inget svenskt ord för den här sortens landsvägar utan använde istället det franska ordet chaussé, som syftar på att vägarna var belagda med kalk (franska chaux). 

Malmö 1805. Se Östra landsvägens dragning.

1897 startade privata spårvagnar i Malmö. Östervärn fick sin hållplats 1890 och Östervärns station 1894. Nätet kommunaliserades 1905 och blev då Malmö Stads spårvägar. Först 1930 drogs den hela vägen till Rostorp! Läs följande inlägg om detta.

Ända fram till 1967 fanns det spårvagn i Malmö. Mer finns att läsa om alla linjerna på Wikipedia.

När bilen slog igenom blev Lundavägen på 1930-talet Malmös bilparadgata. Ett flertal bilfirmor och bensinstationer etablerade sig här.  Mer finns att läsa om dem via denna länk:

År 1952 passerade mer än 6000 bilar per dygn Lundavägen, som då var Sveriges mest trafikerade landsväg. Den var otillräcklig och ersattes 1953 med Sveriges första motorväg, kallad ”autostradan”.

 

Lundavägen ca 1900. Höga möllan och vattentornet i bakgrunden.
Lundavägen rakt fram; Sallerupsvägen åt höger, Välkända siluetter i bakgrunden.

 

 

Lundavägen 1916 Avfotograferad av Alfred B. Nilsson / Malmö Museer.

 

 

 

 

 

I följande artikel skriver journalisten om staden troligen vackraste vy 1917:

”Då man längs Lundavägen närmar sig Kirsebergsstaden öppnar sig ett särdeles tilltalande perspektiv bortom kontinentalbanans stenviadukt. Ja, fråga är om inte denna punkt numera är ett av stadens vackraste partier sedan gatunivån genom sänkning av en del av backen utjämnats.… ena sidan de vackra egendomarna Saaris och Midhem m fl med deras yppiga och välvårdade trädgårdar innanför gatumuren och mittemot den Gerlachs park som sluttar ner mot gatan och bildar en utsida av Kirsebergsstaden. Själva gatan med väl lagda gångbanor och de dubbla spårvägsspåren inramade av trädgårdar och rankor av vildsvin stiger långsamt upp mot Kirsebergs huvudinfartsgata och är typen för en helt modern farled.”

 

Foto: Okänd fotograf / Malmö Museer

Lundavägen från Värnhem sett med sin röda spårvagnslinje

 

Foto: Okänd fotograf / Malmö Museer

Lundavägen från Kirseberg sett ner mot stan. Här kan vi se den gatumur till höger som skribenten talar om i sin skildring ovan.

 

Provtryckning av bron 1 januari 1916

 

Lundavägen 1954

 

 

Poliskonstaplarna Svensson, Friberg och Nilsson utkommenderas till Kirseberg 1 oktober 1889

I följande artikel berättar reportern att  Kirseberg får en egen polisstyrka 1889. Området var länge osäkert för förbipasserande på väg till Lund och slagsmål och bråk förekom ofta folk sinsemellan. Många bråkstakar var slaktargesäller: Kirseberg hade 11 slaktare med sina bodar och diverse anställda. Bild ovan: Kirsebergsgatan/Slaktaregatan.

Författaren skriver:

”När beslutet om att det skulle förläggas polis till backarna blev bekant därute, hälsades detta sannerligen ej med någon förtjusning av oroselementen. Den 1 oktober 1889 skulle polisens utflyttning äga rum och gamla Kirsebergsbor kunna fortfarande berätta om de orgier som utspelades på natten dessförinnan, sista gången man tyckte sig ha sin fulla frihet. Ungdomarna tågade med dragspelsmusik genom gatorna, man skramlade och slogs och försökte rasa ut riktigt ordentligt.”

———–

Texten tar också upp bakgrunden till varför man säger Backarna i pluralis och inte ”Backen”:

”Användandet av pluralformen Backarna tarvar också måhända sin förklaring. Saken är den att ännu in på 1800-talet fanns det tvenne Kirsebergsbackar, skilda åt av landsvägen till Lund; lilla Kirseberget till vänster och stora Kirseberget till höger. När landsvägen blev gata någon gång på 1850-talet blev det mindre av de båda bergen nästan avjämnat och i våra dagar ser man inte mycket därav.”

”Körsbärsberget” 1917 samt Kirsebergsgatan

  

 

Kirsebergsgatan/Vattenverksvägen ner mot fängelset.
Kirsebergsgatan 5
Kirsebergsgatanmaj1981PeterNorsell
DahlströmsAffärKirsebergsgatanVattenverksvägen

 

Den äldsta gatan i Kirseberg är Kirsebergsgatan. Den kallades också för Slaktaregatan, då många slaktare bodde där. Procentuellt hade Kirseberg många fler slaktare än andra områden.

Högamöllegatan 28 april 1917

 

Trapphus gånger tre..

För tredje gången, i sitt över 100-åriga liv, har trapphuset i Kirsebergs vattentorn målats.

Första gången var hösten 1916 då  tornet byggdes om till 30 st nödbostäder i all hast. Då gick trapphuset i brunt / mörkt och blev mycket nergånget med tiden.

  • Kirseberg vattentorn Interiör Trappa 1966

    Illa åtgånget trapphus

 

År 1983 totalrenoverades tornet till 20 lägenheter med fullt fungerande badrum och moderna kök. Då fick den ett  grönmålat trapphus med mönsterbård längs väggarna.

Vattentornets trapphus efter 1983. Foto: Ingvor Sabina Le John
Vattentornets trapphus efter 1983. Foto: Ingvor Sabina Le John
Vattentornets trapphus efter 1983. Foto: Ingvor Sabina Le John

 

2017 renoverades trapphuset åter igen: nu till mer lugna pastellfärger i vitt och ljusgrått. Samtidigt byttes lysrören ut till energisnåla, runda lampor med sensorer.

Vattentornets trapphus efter 2017. Foto: Ingvor Sabina Le John
Vattentornets trapphus efter 2017. Foto: Ingvor Sabina Le John
Vattentornets trapphus efter 2017. Foto: Ingvor Sabina Le John

 

Vi tackar Sigge och hans målarkompisar på Nansens måleri!

Foto: Ingvor Sabina Le John
Foto: Ingvor Sabina Le John

För att läsa hela tornets historia, gå till inlägget 

Kirsebergsgatan 29

Peter Norsell tog detta foto 1981 för projektet  ”Ett dygn i Malmö” utgivet av Malmö Fotoklubb.

Kirsebergsgatan 29 användes som företagslokal. Vid denna tid var den en blomsteraffär.

Christer Lindell, grundare av Mässingshornet, bodde  där sedan i många år.