Backarna.Liv och historia i en förstad av Anna-Margrethe Thagaard

Den första bok som Kirsebergs Allehanda vill rekommendera i ämnet är naturligtvis boken  ”Backarna. Liv och historia i en förstad” av  Anna-Margrethe Thagaard. Boken kom ut 1992 och var en uppdatering av tidigare böcker. Tyvärr är den slutsåld men kan lånas via bibliotek.

 

 

Våren 2020 kommer en uppdatering av  ”Backarna – Liv och historia i en förstad” ut på Kira Förlag, Malmö. Den innehåller förutom en uppdatering av utgåvan 1992 även  Kirsebergs Framtid, Kirsebergs historia samt Livet på Backarna (1985).

 

I Elbogen. Malmö fornminnesförenings tidskrift. Årg. 13 Nr 1 Malmö 1983. kan man läsa om Kirsebergs historia till 1900 allra först.