”Kiörsebärswången består av sandmylla och brukas hvart Åhr”

På följande två kartor kan du fördjupa dig i några personers namn som ägde olika lyckor, storleken på en lycka osv. Följande  karta är från 10 april 1751, den andra kartans år går inte att läsa:

Karta 1   

Karta 2

Kirsebergsvången brukades fram till 1800-talets mitt.  Se stadskarta från 1850:

Karta 3

På kartan från 1870 kan man se lite hus här och där:

Karta 4

1879 läggs förslag till gator och kvarter:

Karta 5

1882 ser det ut på följande sätt:

Karta 6

1907 föreslås namn på gator:

Karta 7

1909 var det dags för ett område att bebyggas:

 

1914 tillkommer fängelset: (förstora, förstora, förstora..)

Karta 9

1924 kommer planerna för Rostorps Egnahem: (felvänd karta!)

Karta 10

1927 Telegrafverkets Egna Hem:

Karta 11

1931 Förslag till Sinnesjukanstalt:

Karta 12

Byggnadsfakta:

Tidigare – 1900: 151 st lägenheter byggdes.

1901- 1930:  938  st

1931 – 1950: 1 977 st

1951 – 1960:  928 st

1961 – 1965:  1 667 st

1966 – 1970: 204 st

1971 – 1975; 4 st

1976 – 1979: 34 st

Kirsebergs gamla historia presenteras utförligt av Ann-Margrethe Thagaard på sin 1 – 48 i Elbogen, Malmös Fornminneshistoriska tidskrift :

Elbogen

För att läsa om modern byggnadshistoria gå till inlägget 

 

 

 

 

Kartorna finns på Malmö Stads historiska kartsida där du kan hitta många fler spännande kartor! 🙂