”Kiörsebärswången består av sandmylla och brukas hvart Åhr”

Kirsebergs gamla historia med kartor presenteras utförligt av Ann-Margrethe Thagaard på sin 1 – 48 i Elbogen, Malmös Fornminneshistoriska tidskrift :  Elbogen

På följande kartor från Malmö Stad kan du fördjupa dig i några personers namn som ägde olika lyckor, storleken på en lycka osv. Följande  karta är från 10 april 1751, den andra kartans år går inte att läsa:   Karta 1    Karta 2

Kirsebergsvången brukades fram till 1800-talets mitt. 1840-talet började dock en inflyttning ske. Se stadskarta från 1850:  Karta 3

På kartan från 1870 kan man se lite hus här och där:  Karta 4

1879 läggs förslag till gator och kvarter:  Karta 5

1879 byggs också vattentornet

1882 ser det ut på följande sätt:  Karta 6

1907 föreslås namn på gator: Karta 7

1924 kommer planerna för Rostorps Egnahem: Karta 10

1927 Telegrafverkets Egna Hem: Karta 11

1931 Förslag till Sinnesjukanstalt: Karta 12

Byggnadsfakta:

Tidigare – 1900: 151 st lägenheter byggdes.

1901- 1930:  938  st

1931 – 1950: 1 977 st

1951 – 1960:  928 st

1961 – 1965:  1 667 st

1966 – 1970: 204 st

1971 – 1975; 4 st

1976 – 1979: 34 st

 

För att läsa om modern byggnadshistoria gå till inlägget