Modern byggnads-historia i Kirseberg (del 1)

Byggnadsfakta:

Tidigare – 1900: 151 st lägenheter byggdes.

1901- 1930:  938  st

1931 – 1950:  1 977 st

1951 – 1960:  928 st

1961 – 1965:  1 667 st

1966 – 1970:  204 st

1971 – 1975; 4 st

1976 – 1979: 34 st

På Riksantikvarieämbetets sida kan man läsa om de moderna husens historia runt Kirsebergs Torg. En ny stadsplan för kvarteret Blosshögen, öster om torget, fastställdes 1958.

Längre neråt Vattenverksvägen  ligger  del av den funktionalistiska stadsplan som Erik Bulow-Habe 1936 formade för de då obebyggda delarna Kirseberg.

Du kan också läsa om moderna hus i Kirseberg på sidan 79 i: Bostadsmiljöer  i Malmö. En inventering. Del 1: 1945 – 1955

Läs även mer i inlägg 2