Sista stadsdelsmötet ”for ever”!

Kirseberg News besöker det Norrs sista stadsdelsmöte på Sallerupsvägen för att följa upp några medborgarförslag som berör Kirseberg bl a hundrastplats på Flygfältet och ett lokalhistoriskt museum på Kirsebergs Torg.

Under den offentliga delen av sittningen hinner det trettiotal närvarande politikerna att gå igenom ett antal punkter på dagordningen; allt ifrån en tilläggsbudget till sociala nämnden till implementeringen av en ny beslutsprocess vid investeringsfrågor. Ordet ”grind” får en ny symbolisk betydelse: nu ska investeringsprojekt kunna granskas i ett tidigt skeende och kunna stoppas genom ett ”grindbeslut” så att de inte måste förverkligas om verkligheten förändras och kartan måste ritas om. Även hur medborgarförslag ska behandlas i framtiden togs upp. Istället för att vända sig till stadsdelsnämnderna som innan ska man nu skriva direkt till berörd nämnd. Detta beslut träder i kraft redan den 15 april 2017.

Sanna Axelsson och Babis Haralambos Grammatikopoulos, båda för (S) tycker att den nya indelningen av Malmö Stad kommer att bli bättre än de gamla stadsdelsnämnderna. Sanna Axelsson går till vård-och omsorgsnämnden och hoppas att de äldre nu ska komma mer i fokus. Babis H. Grammatikoupolos kommer att gå till domstolsnämden.

FRÅ STADSDEL TILL NÄMND

När stadsdelsnämnderna inom Malmö Stad skapades 1994 var det med förhoppningen att politikerna skulle komma närmre invånarna i en dialog, men med facit i hand blev det inte så; tanken, med ett samlat grepp runt en viss stadsdel på flera fronter, blev istället att autonoma enklaver uppstod inom staden som gav olika service. Utgångspunkten, att alla ska ha rätt till samma service var man än bor i staden, har gjort att man nu övergår till att pröva strategin med enskilda NÄMNDer. De kan ta ett samlat helhetsgrepp i en speciell fråga t ex en grundskolenämnd som tar beslut om allt rörande grundskolan. Kirseberg News frågar några sporadiskt utvalda politiker vad de tycker om denna förändring och alla verkar tycka att en förändring behövs.

Hynek Olsak (SD) och Lars Mårtensson (M) tycker att det nya nämndsystemet kommer att bli bättre. Istället för 11 olika beslut i en fråga blir det nu ett, säger Lars Mårtensson, Hynek Olsak instämmer och säger att nu blir mer rättvist för alla.

Hur gick det med medborgarförslagen från Kirseberg? Jo, de klubbades igenom utan diskussion och skickades vidare till respektive nämnd för att åter granskas inför ett slutligt beslut. Fingers crossed!